โครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP

19 Oct 2020

          วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นอนาคต” ชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตและพัฒนาหลักสูตรฯ

 

           

          ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้านอีสปอร์ตอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม มาเรียนรู้วิธีการหาเงินจากการเล่นเกมซึ่งจะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นที่เป็น เทรนด์ในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย โดยเน้นให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาเกมป้อนตลาดเกมไปแล้วกว่า 12 รุ่น

 

         

          โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกระทั่งครอบคลุมเกี่ยวกับอีสปอร์ต และในปีการศึกษา 2563 จึงพัฒนาหลักสูตรเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต เพื่อตอบโจทย์วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและอีสปอร์ตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยและอีสปอร์ตโลก

 

           

          “เส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ได้แก่ นักวิเคราะห์และออกแบบเกม นักพัฒนาเกม นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชันสำหรับเกม นักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นักวิจารณ์เกม ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต ผู้ประกอบการด้านเกม นักสร้างคอนเทนต์ ฯลฯ  ร่วมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น

 

         

         จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพเหล่านี้เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการอย่างมากในวงการอีสปอร์ต และในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทย ยังขาดการส่งเสริมและผลักดันในด้านของ “ผู้ผลิตหรือนักพัฒนาเกม” เพราะเกมส่วนใหญ่ 90% มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก”

 

        

         การจัดการแข่งขันอีสปอร์ตในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 5G และบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 64 ทีม จับฉลากแบ่งสายแข่งขันแบบออนไลน์ ให้เหลือ 32 ทีม เพื่อแข่งรอบไฟนอลวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งการจัดการแข่งขันในรอบไฟนอลได้รับความร่วมมือจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มาให้การดูแลนักกีฬาที่นั่งแข่งขันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ