วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต เยี่ยมชมศึกษาดูงานและประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ SEASAC

02 Jun 2022

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดย ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และทีมฝ่ายบริหารของวิทยาลัย เดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงาน European Sales Competition 2022 (ESC 2022) และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโปรเจกต์ SEASAC (South-East Asian Sales Competition) ณ Nijmegen ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการ South East Asia Sales Competition #SEASAC เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้ทุนสนับสนุนของ EU จากกองทุน Erasmus+ โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหนึ่งใน 12 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั่วโลก

“ม.รังสิต เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ธันวาคม ปี 2018 โดยการทำงานภายใต้โจทย์ Capacity Building ส่งต่อ Know-How เทคนิคด้านการขายแบบ B2B ในระดับนานาชาติ ผ่านการแข่งขัน European Sales Competition ของมหาวิทยาลัยในเครือสหภาพยุโรปสู่ประเทศในอาเซียน โดยมีประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวแทน เพื่อต้องการสร้างความยั่งยืนในการสร้างทักษะด้านนี้ให้เกิดในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ในปีนี้เองจะมีการจัดการแข่งขัน National Competition ระดับประเทศไทยขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ชื่อ The First Thailand Negotiation and Sales Competition #TNSC2022 โดยมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมด้วยกว่า 15 มหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรตัวแทนไปเข้าร่วม การแข่งขันระดับอาเซียน South East Asia Sales Competition 2022 #SEASAC2022 ที่มหาวิทยาลัย Binus ประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ในการเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมในฐานะมหาวิทยาลัยพันธมิตร และยังเข้ารับฟังการประชุมในเรื่องของการเป็นกรรมการตัดสินด้วย ทั้งนี้ การแข่งขันระดับประเทศ #TNSC2022 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จะร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท ทีแอนด์บีมีเดีย โกล บอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่มีชื่อว่า TNSC 1/2022: Thailand Negotiation and Sales Competition 1/2022 ภายใต้การสนับสนุนจาก SEASAC: South-East Asian Sales Competition และ The Erasmus+ Programme of the European Union ในเดือนมิถุนายนนี้ จะดำเนินการจัดเป็นลักษณะของ Hybrid ผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยที่รอบการตัดสินนั้น จะมาจัดที่มหาวิทยาลัยรังสิต  เราจะได้เห็นภาพการแข่งขัน  และความมุ่งมั่นของนักศึกษาจากการแข่งขัน  ได้เห็นศักยภาพของพวกเขาที่แสดงออกมา”

 

 

 

อาจารย์อำพร พัวประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อุษณีย์ มะลิสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับการจัดงาน Southeast Asian Sales Competition (SEASAC) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อปี 2020 และที่มหาวิทยาลัย Parahyangan Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา นี่จะนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะได้ความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสำหรับปี 2022

“การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ม.รังสิต ได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+ (โครงการของสหภาพยุโรป EU ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การอบรม เยาวชน และการกีฬาในยุโรป) จุดประสงค์หลักคือการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการผลิตนักธุรกิจ B2B ที่มีทักษะชั้นเลิศเพื่อรองรับตลาดโลกที่กำลังเติบโต โดยใช้ฐานความรู้และประสบการณ์จากภูมิภาคยุโรปในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ ที่ให้การศึกษาด้านการขาย  ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการโครงการนี้ 15 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา”

สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน TNSC 1/2022: Thailand Negotiation and Sales Competition 1/2022 นี้ จะเป็นการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการยกระดับทักษะความสามารถในการเจรจาและการขาย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ด้วยแบบจำลองสถานการณ์การขายภาคธุรกิจ หรือ B2B Sales ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 4 คน จะได้รับรางวัลเงินสด ตามลำดับ และยังจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจาก Erasmus+ มหาวิทยาลัยรังสิตด้วย

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ