ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดสัมมนา MIDB: "ทำความรู้จัก ESG และการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในทางปฏิบัติ"

23 Mar 2024

 

 

หลักสูตรปริญญาโท Master International Digital Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาหัวข้อ MIDB: "ทำความรู้จัก ESG และการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในทางปฏิบัติ" เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้เข้าใจหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) และสามารถนำการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้งานได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติ เราจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาของเราได้รับประโยชน์ และได้เรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน สำหรับการสัมมนาของสาขาวิชา International Digital Business ครั้งนี้ เราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันมุมมอง และมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟัง

“สัมมนาเรื่องราวเกี่ยวกับ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ ตระหนัก เพราะทุกการตัดสินใจ และทุกการกระทำของเราจะมีผลต่ออนาคต การได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ESG จะเป็นแผนด้านการลงทุนสำหรับตัวพวกเรา อนาคตของพวกเรา ผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นวิทยากรสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เป็นผู้นำในการรวมหลักการ ESG เพื่อให้เข้ากับองค์กร และเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์ และคำแนะนำที่ได้ฟังในวันนี้ พวกเราอาจจะได้มองเห็นโอกาส ได้รับความรู้เชิงลึกแบบละเอียด เพื่อจะได้เป็นไอเดีย และเพื่อจะได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนในการทำธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันจะต้องคำนึงถึง SDGs และ ESG นี่ไม่เพียงสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจ แต่ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้มากขึ้นเป็นทวีคูณ นี่จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราทุกคนจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังประสบการณ์ดีๆ จากวิทยากร และไม่ลืมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป”

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ