ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดสัมมนาภาวะการเป็นผู้นำ การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อขัดแย้ง

22 Mar 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเรื่อง ภาวะการเป็นผู้นำ การเจรจาต่อรอง และการจัดการข้อขัดแย้ง ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช Executive District Director เอไอเอ ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย แบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้นำ การเจรจาต่อรอง และการจัดการข้อขัดแย้งของสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบไปจากดิจิทัลดิสรับชั่น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า "ที่วิทยาลัยนานาชาติเราส่งเสริมกิจกรรมเสริมความรู้ที่เชื่อมโยงวิชาการกับประสบการณ์จริงของภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเสมอ เราอยากให้นักศึกษานานาชาติของเรา นอกจากมีความรู้แล้ว ยังต้องการให้มีทักษะ ออกไปทำงานได้ และมี Connection ระดับหนึ่ง เพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการเติบโตในอนาคตของพวกเขาทั้งสิ้น หากผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจท่านใดสนใจเข้ามาร่วมกันสร้างบุคลากร หรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่หลากหลายเชื้อชาติ สามารถติดต่อเข้ามาที่วิทยาลัยได้เลยครับ"

 

 

อาจารย์อุษณีย์ มะลิสุวรรณ หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า "งานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ต้องการให้นักศึกษาได้พบเจอ Executives และ Practitioners ตัวจริงในวงการธุรกิจ ความรู้ที่หาไม่ได้ในตำราหรืออินเตอร์เนต เราได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการและธุรกิจบริษัทใหญ่ๆ มากมายที่ให้เกียรติมาแชร์และแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา โลกตอนนี้เปลี่ยนไปมาก และเราต้องเตรียมนักศึกษาให้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ได้มากที่สุด ภายในงานสัมนามีการหยิบยก Case study ที่มีประโยชน์หลายตัวอย่าง มาพูดถึงและถกกันอย่างสนุกสนาน กับนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาและวิทยาการเองก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และสาระมากมายจากการสัมมนาจริงๆ ค่ะ"

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ