นักศึกษา ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการ ENG4FUN สอนภาษาน้องๆ เครือข่ายโรงเรียนในหลักหก

18 Mar 2021

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ENG4FUN โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และเครือข่ายโรงเรียนในหลักหก โดยเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดรังสิต ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีความร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานีในโครงการต้นแบบ "พลิกโฉมตำบลหลักหก" เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการใช้การบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการ เพื่อพัฒนานาสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเติบโตอย่างยั่งยืน วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นโอกาสที่ดีในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ด้านความเป็นนานาชาติและภาษา เพื่อพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการ "Eng4Fun" เพื่อสอนภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตระดับประถมศึกษาปีที่ 3,4 และ 5 โดยได้เริ่มจัดครั้งแรกไปแล้วในวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสนทนากับชาวต่างชาติ

“กิจกรรม Egn4Fun ที่เราจัดขึ้นครั้งแรกผ่านไปได้ด้วยดี และเราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับตัวเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ที่สำคัญคือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญในการปรับตัวของสังคมท้องถิ่นให้เข้ากับสังคมโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว”

 

 

นางอุษณีย์ มะลิสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวว่า ภายในกิจกรรมคณาจารย์ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชั้นประถมวัยผ่านการทำกิจกรรม อาทิเช่น การร้องเพลง การเต้น การทายคำศัพท์จากรูปภาพ ด้วยรูปแบบที่เน้นความสนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้และคำศัพท์ที่เหมาะกับวัยของน้องๆ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทางมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาจะได้คืนสิ่งดีๆ สู่สังคม แต่ตัวนักศึกษาเองจะได้เปิดโลก และรับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติจะสานต่อโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและหน้ากากอนามัยจากโครงการ UnwrapUnlock จาก “น้องนิ้ง” โสภิดา Miss Thailand Universe 2018 ไปแจกให้เด็กๆ ในครั้งนี้อีกด้วย

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ