ว.นานาชาติ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์กับ มหาวิทยาลัย Binus

13 Jun 2022

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามเอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Binus  (มหาวิทยาลัย Bina Nusantara) ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการลงนามดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ WISDOM MEDIA สตูดิโอ 3 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัย Binus หรือ มหาวิทยาลัย Bina Nusantara เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรมาตรฐานสากลทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะผู้ให้บริการฝึกอบรมสายอาชีพที่เน้นระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัย BINUS นำเสนอโปรแกรมการสอนเต็มรูปแบบให้กับนักศึกษาทั่วทั้ง 10 วิทยาเขต และยังเน้นย้ำความสำคัญด้าน IT จึงทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศเกี่ยวกับ IT ด้วย

 

 

 

 

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า มหาวิทยาลัยรังสิตตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Binus โดยมีเป้าหมายร่วมกันในพัฒนาการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

“ข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นเพียงกระดาษที่มีลายเซ็นต์คงไม่มีค่าเท่าใบเบิกทางในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ถ้าผลลัพธ์ออกมาดี ก็จับมือเดินร่วมกันต่อ ถ้าไม่ดีอย่างน้อยได้ลองลงมือทำ ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติ เรียนรู้ ‘ของดี’ ที่ต่างฝ่ายมี สานสัมพันธ์อันดีต่อกันต่อไป เพราะผมเชื่อว่า ความเป็นนานาชาติ ไม่ใช่การเดินเพียงลำพัง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ จึงมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องการมาทำความร่วมมือกับเรา เมื่อปี 2016 เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากกว่า 70 ฉบับ และยังมีความร่วมมือกับองค์กรทั่วโลกอีกกว่า 40 ประเทศ ผมจึงมุ่งหาความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่จะมาช่วยมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทั้งตัวอาจารย์ นักศึกษา แม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ตาม เพื่อจะได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับคนรังสิต สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ นั้น เรียกได้ว่าเราเป็นสถานที่สำหรับบ่มเพาะความเป็นนานาชาติในประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเลย ไม่เพียงด้านวิชาการที่มีความร่วมมือมากมาย ทั้ง MOU ทั้งระดับ Degree เรายังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนของแทบจะทุกทวีปมาเรียนที่เราเป็น Student Exchange Program ที่มีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ทั้งเทอม ปีละ 80-100 คนทุกปี รวมทั้งยังได้ส่งนักศึกษาของเราไปเพื่อเรียนแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ การแข่งขันมากมาย ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ วิทยาลัยของเราก็ได้ทำความร่วมมือ ดีลมาเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ทั้งคนทำงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านบุคคลภายนอกที่ต้องการเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ต้องการไป Workshop ใดๆ เราก็มีโครงการ RSU Study Abroad เช่นกัน”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ