เปิดสูตรยาจีน ซุป ชิงเฟ่ย พายตู่ (Qingfei Paidu) ป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

25 Mar 2020

       ซุป ชิงเฟ่ย พายตู่ (Qingfei Paidu) หรือยาต้มที่แพทย์แผนจีนในประเทศ โดยจ่ายตามใบสั่งยาของเเพทย์จีน เพื่อการป้องกันและ การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในมณฑลซานซี ผลปรากฎว่าผู้ป่วยมีประสิทธิภาพทางคลินิกดีขึ้น อาการทางคลินิกและความรุนแรงของโรคลดลง ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 214 คน หรือมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ ที่มีอาการดีขึ้น 

      สูตรยาจีน ซุป ชิงเฟ่ย พายตู่ (Qingfei Paidu) 

     1. หมาหวง หรือ Mahuang (Herba Ephedrae) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรรสเผ็ดขม คุณสมบัติ อุ่นเล็กน้อย ขับเหงื่อ ขับพิษไข้ กระจายซี่ปอด บรรเทาหอบ


     2. ชะเอมเทศ หรือ Zhigancao (Radix Glycyrrhizae) ปริมาณ 6 gram เป็นสมุนไพรรสหวาน สุขุม ในกลุ่มบำรุงซี่ บำรุงส่วนกลางของร่างกาย ระบายความร้อน ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับประสานตัวยาให้เข้ากัน


     3. ซิ่งเหริ่น หรือ Xingren (Semen Armeniacae Amarum) ปริมาณ 9 gram ซิ่งเหริ่น คือเมล็ดสุกแห้งที่ลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้วของพืช มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ระงับการหอบ

     4. เซิงสือเกา หรือ Shengshigao (Gypsum Fibrosum) ปริมาณ 15 gram สือเกา หรือเกลือจืด รสเผ็ดอมหวาน คุณสมบัติ เย็นมาก มีสรรพคุณ ระบายความร้อน รักษาอาการไข้ร้อนสูง ลดอาการร้อนกระวนกระวาย และกระหายน้ำ


     5. Guizhi (Ramulus Cinnamoni) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรกุ้นจือ หรือกิ่งอบเชยจีน รสชาติเผ็ดอมหวาน คุณสมบัติอุ่น ขับเหงื่อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ให้ความอบอุ่น และเสริมหยาง ช่วยให้ซี่มีการไหลเวียนได้ดีขึ้น


     6. Zexie (Rhizoma Alismatis) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรเจ๋อเซี่ย รสชาติ จืด อมหวาน คุณสมบัติเย็น ขับปัสสาวะ ขับความชื้น ระบายความร้อน


     7. Zhuling (Polyporus Umbellatus) ปริมาณ 9 gram สมุมไพรจูหลิง รสชาติจืด อมหวาน คุณสมบัติ สุขุม สรรพคุณ ระบายความชื้น ลดอาการถ่ายเหลว ช่วยให้ปัสสาวะคล่อง บรรเทาอาการปัสสาวะขุ่น ลดบวม


     8. Baizhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรไป๋จู๋ รสชาติขมอมหวาน คุณสมบัติ อุ่น บำรุงซี่ เสริมม้ามให้แข็งแรง ขจัดความชื้น ระบายน้ำ ระงับเหงื่อ กล่อมครรภ์


     9. Fuling (Poria) ปริมาณ 15 gram สมุนไพรฝูหลิง หรือโป่งรากสน รสชาติ จืดอมหวาน มีคุณสมบัติสุขุม สรรพคุณขับน้ำ สลายความชื้น บำรุงม้าม สงบจิตใจ


     10. Chaihu (Radix Bupleuri) ปริมาณ 16 gram สมุนไพรไฉหู รสชาติ ขมเผ็ด มีคุณสมบัติ เย็นเล็กน้อย ขับกระจายลดไข้ ผ่อนคลายระบบตับ และคลายเครียด ช่วยให้หยางซี่ขึ้นสู่ส่วนบน
 

     11. Huangqin (Radix Scutellariae) ปริมาณ 6 gram สมุนไพรหวงฉิน รสชาติ ขม มีคุณสมบัติ เย็น สรรพคุณ ระบายความร้อน แก้ความชื้น ขับพิษร้อน ช่วยให้เลือดเย็นลง และห้ามเลือด แก้ตัวร้อน กล่อมครรภ์


     12. Jiangbanxia (Rhizome Pinelliae Preparata) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรปั้นเซี่ย รสชาติเผ็ดร้อน คุณสมบัติอุ่น มีพิษ (จำเป็นต้องฆ่าพิษก่อนนำมาใช้) สรรพคุณ ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ลดการไหลย้อนกลับของซี่ ระงับอาเจียน ละลายเสมหะที่จับเป็นก้อนเถาดาน


     13. Shengjiang (Rhizama Zingiberis Recens) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรเซิงเจียง หรือรากขิงแก่สด มีรสชาติ เผ็ด คุณสมบัติอุ่น สรรพคุณ ขับเหงื่อ ให้ความอบอุ่นแก่กระเพาะอาหารบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ช่วยให้ปอดอบอุ่น ระงับไอ


     14. Ziyuan (Radix Asteris) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรจือหว้น มีรสชาติ เผ็ดอมหวานและขม คุณสมบัติอุ่น ให้ความชุ่มชื้นแก่ปอด ดึงซี่ลงต่ำ ละลายเสมหะที่เป็นสาเหตุของการไอทั้งไอเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งแบเย็นร้อน พร่อง และแกร่ง บรรเทาอาการคันคอ เสมหะมีเลือดปน


     15. Kuandonghua (Flos Farfarae) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรข่วนตงฮวา รสชาติเผ็ดขมเล็กน้อย มีคุณสมบัติเป็นยาอุ่น ให้ความชุ่มชื้นแก่ระบบปอด ระงับอาการไอ ละลายเสมหะ


      16. Shegan (Rhizoma Belamcandae) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรเซ่อกาน หรือว่านหางช้าง รสขมเย็น สรรพคุณ ระบายความร้อน ถอนพิษ ละลายเสมหะ ช่วยให้ลำคอโล่ง


     17. Xixin (Herba Asari) ปริมาณ 6 gram สมุนไพรซี่ซิน รสชาติเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น สรรพคุณสลายความเย็น เปิดทวาร แก้ปวด ให้ความอบอุ่นแก่ปอด ขับของเหลว

     18. Shanyao (Rhizoma Dioscoreae) ปริมาณ 12 gram สมุนไพรซานเย่า รสชาติหวาน คุณสมบัติสุขุม มีสรรพคุณบำรุงซี่ เสริมอิน บำรุงปอดและม้าม ไต เหนี่ยวรั้งสารจำเป็นบรรเทาอาการตกขาว


     19. Zhishi (Fructus Aurantii Immaturus) ปริมาณ 6 gram สมุนไพรจื่อสือ รสชาติ ขมเผ็ด มีคุณสมบัติเป็นยาเย็นเล็กน้อย มีสรรพคุณ ขับซี่ลงล่าง สลายก้อน สลายของเสียตกค้าง ละลายเสมหะ


      20. Chenpi (Pericarpium Citri Reticulatae) ปริมาณ 6 gram สมุนไพรเฉินผี หรือผิวส้มจีน รสชาติ เผ็ดขม มีคุณสมบัติเป็นยาอุ่น สรรพคุณปรับและกายซี่ ปรับส่วนกลางของร่างกายให้เป็นปกติ ขับความชื้น ละลายเสมหะ


     21. Huoxiang (Herba Pogostemonis) ปริมาณ 9 gram สมุนไพรฮั้วเซียง หรือพิมเสนต้น รสชาติ เผ็ด มีคุณสมบัติอุ่น สรรพคุณ สลายความชื้น รงับอาเจียน และระบายความร้อน

 

*อ้างอิงข้อมูล: The prevention and treatment of COVID-19 with Qingfei Paidu decoction in shanxi China

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ