ม.รังสิต ผลิตอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19

13 Apr 2020

     สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ผลิตอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ สามารถทำความสะอาดและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสบนร่างกายและเสื้อผ้าให้ถูกชะล้างออกไปได้ 90%  ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19

     อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากดำริท่านอธิการบดีที่ให้มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะสถาบันการศึกษาเดินไปพร้อมกับสังคมและประเทศชาติ และในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเบื้องต้นพัฒนาต่อยอดจากตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ อุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยรังสิตจัดทำขึ้นได้มีการหารือร่วมกันกับคณะต่างๆ ทางด้านแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ โดยมี นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาร่วมดูแลและวางแผนนโยบายในการจัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อดังกล่าวควรเป็นในลักษณะไหน และทางคณะเภสัชศาสตร์ช่วยดูแลเรื่องส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็น Benzalkonium Chloride (2.10%) ไม่ส่งผลอันตรายต่อผิวหนัง ขณะที่ รศ.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารเเละสิ่งเเวดล้อม นำทีมสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อมรับหน้าที่ในดำเนินการจัดทำตู้อุโมงค์ฆ่าเชื้อ โดยตู้อุโมงค์ดังกล่าวจะนำไปวางในจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 จุด เพื่อให้บริการบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่มาติดต่อในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการปกติ ซึ่งจุดที่ติดตั้งเป็นพื้นที่ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส

ทีมงานสำนักงานอาคารเเละสิ่งเเวดล้อม ดูเเลการออกแบบเเละการผลิต 

 

เเบบตัวอย่างอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ

     “อุโมงค์ฆ่าเชื้อดังกล่าวจะฉีดพ่นลงบนร่างกายของผู้ที่เดินผ่านอุโมงค์ เพื่อทำความสะอาดประมาณ 15 ถึง 20 วินาทีต่อคน โดยสามารถทำความสะอาดและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสบนร่างกายและเสื้อผ้าให้ถูกชะล้างออกไปได้ ประมาณ 90% สำหรับวัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการจัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ 1) โครงเหล็ก 2) แผ่นโพลีคาร์บอเนตสำหรับปิดด้านบน และด้านข้างสองด้าน 3) ตะแกรงเหล็ก สำหรับทำเป็นพื้น เพื่อให้น้ำที่เกิดจากการฉีดพ่นระบายลงด้านล่างได้ 4) มอเตอร์ สำหรับดูดน้ำยาพ่น 5) สวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดด้วยเท้า และ 6) ถังใหญ่สำหรับใส่น้ำยา 5 แกลอน ซึ่งงบประมาณในการจัดทำอุโมงค์ประมาณตู้ละ 12,000 บาท” ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติม

     สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อติดต่อขอแบบสำหรับนำไปผลิตเพื่อใช้เองได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 3801

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ