นิยามของนักศึกษา #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต

21 May 2018

   

     มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชามากที่สุด ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่า น้องๆ คณะต่างๆ จะให้นิยาม #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต ว่าอย่างไร

     นางสาวพรทิพย์ มณีวรรณ (กระต่าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนที่เลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆ อยากเรียนอะไร เพราะเราจบมาสายวิทย์-คณิต และด้วยความที่ไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลจึงตัดคณะที่เรียนเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปได้หลายคณะ สุดท้ายจึงคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์น่าจะเหมาะกับเราที่สุด ส่วนนิยาม #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต ของกระต่าย คือ “ที่สุดของความหลากหลายของคณะสู่หลายอาชีพที่คุณสามารถเลือกได้”

 


นายปิยทัศน์ บรรจงจิตร (น็อต) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ผมมีความฝันว่าอนาคตอยากเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถ ดังนั้นผมจึงเลือกเรียนสื่อสารการแสดง สำหรับนิยาม #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต ของผมคือ “การศึกษาที่มีความทันยุคทันสมัย ไม่ล้าหลัง มีข้อมูลความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่เสมอ”

 

 

นางสาวณภัทร สิริสุทธิสุวรรณ (ออม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยรังสิต ออมเลือกเรียนทันตแพทย์เพราะอยากเห็นคนไข้มีความสุข มีรอยยิ้มและฟันที่สวยงามสามารถใช้งานได้ดี นิยาม #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต ของออมคือ “ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีคณะให้น้องๆ เลือกเรียนได้หลากหลายตามความถนัดและความชอบ เพราะที่มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คณะทันตแทพยศาสตร์ มีเครื่องกรอฟัน EPED โดยนักศึกษาสามารถฝึกกรอฟันในหัวหุ่น โดยใช้คอมพิวเตอร์ประเมินในแต่ละตำแหน่งทำให้เราสามารถมองเห็นฟันที่เรากรอได้ 3 มิติ”

 

 

นายสิรภพ คมขำ (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นิว เลือกเรียนที่วิทยาลัยดนตรี เพราะอนาคตอยากเป็นบุคลากรในวงการเพลงที่มีคุณภาพ นิยามของคำว่า #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต สำหรับนิวคือ “ต้องลองมาพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยเองนะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”

 

 

นางสาวชญานิษฐ์ ประเทศรัตน์ (แฟ้ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เพราะชอบภาษาอังกฤษ จึงคิดที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ดังนั้น ถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็จะได้รับโอกาสในการทำงานมากกว่า ซึ่งนิยาม #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต ของแฟ้มคือ “รู้ทันโลก เทรนไหนก็ไม่พลาด มาเรียนที่มอรังสิต ศูนย์รวมดิจิทัล”

 

 

นายภูเบศร โพธิ์นาดม (เอิร์ธ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เอิร์ธมีความฝันว่าอยากทำงานด้านธุรกิจการบิน เพราะจะได้ฝึกภาษาและได้เดินทางท่องเที่ยว สำหรับเอิร์ธให้นิยาม #เรียนทันโลกไม่ตกเทรนด์ที่มอรังสิต ว่า “แตกต่างล้ำสมัย... มั่นใจการศึกษา... พัฒนาสู่ความสำเร็จ”

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ