เพราะการศึกษาคือหนึ่งในต้นทุนที่ดีที่สุด

24 Jul 2020

     ก่อนหน้านี้หลายคนมองว่านักบินเป็นอาชีพที่มั่นคง ได้รับค่าตอบแทนสูง ผ่านวิกฤติต่างๆ มาก็หลายครั้งทั้งภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ก็ยังผ่านมาได้ แต่พอเกิดวิกฤติการณ์ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจการบินทั่วโลกเกิดผลกระทบจึงส่งผลต่ออาชีพนักบิน แต่มีนักบินส่วนหนึ่งที่ต่อยอดความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤติจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เช่นเดียวกับ คุณปรมินทร์ ค้วนเครือ (กัปตันโน้ต) ศิษย์เก่าการจัดการโลจิกสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มองว่า การศึกษานั้นสำคัญ เราจึงไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม

เส้นทางสู่อาชีพนักบิน

     คุณปรมินทร์ หรือ กัปตันโน้ต เล่าให้ฟังว่า อยากเป็นนักบินมาตั้งแต่เด็ก เพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณลุงที่เป็นนักบินกองทัพอากาศ แต่ตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนการบินเอกชน ดังนั้น หลังเรียนจบไฮสคูลจากต่างประเทศจึงมุ่งเป้ามาทางสายนี้เลย ซึ่งระหว่างนั้นครอบครัวให้การสนับสนุนและตนเองก็ต้องอาศัยความอดทนและความทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและขึ้นเหล่าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศให้ได้ หลังเรียนจบผมสอบชิงทุนของกองทัพไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 5 ปี จนจบหลักสูตรสัญญาบัตร แล้วจึงกลับมาประจำการที่ประเทศไทย รับราชการทหารเป็นนักบินของกองทัพอยู่ประมาณ 4 ปี จึงเปลี่ยนสายมาสอบเป็นนักบินพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกัปตันเครื่อง B738 สายการบินนกแอร์

การศึกษาคือ หนึ่งในต้นทุนที่ดีที่สุด

     กัปตันโน้ต มองว่า การศึกษานั้นสำคัญ เราจึงไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ดังนั้น เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งจึงอยากศึกษาศาสตร์ทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง ซึ่งก็ดูหลักสูตรของหลายมหาวิทยาลัย แต่เห็นว่าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยรังสิตน่าสนใจ จึงเข้ามาคุยกับผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งพอคุยแล้วจึงตัดสินใจสมัครเรียนเลย โดยทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มอบให้แก่นักศึกษา ซึ่งพอเข้ามาเรียนแล้วก็ไม่ผิดหวัง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี มีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาปรึกษาและหาทางออกร่วมกันได้ตลอด

     “เป็นที่ทราบกันดีว่าอาชีพนักบินคือ การให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารนับร้อยชีวิต และไม่สามารถเสี่ยงกับความผิดพลาดได้ ซึ่งผมได้ปรึกษากับอาจารย์ตั้งแต่แรกเรื่องการทำงานที่อาจไม่เหมือนอาชีพอื่น ซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจให้เราปฎิบัติหน้าที่ของเราเป็นหลัก และขอให้เรามีความรับผิดชอบตามงามและทบทวนวิชาเรียนกับอาจารย์ได้ในภายหลัง หรือหากมีงานกลุ่มเราก็จะแบ่งงานกันทำและกำหนดวันส่ง เพื่อจะได้ไม่กระทบกับส่วนรวม”

หัวข้อวิจัยคือ โจทย์จากงานจริง

     กัปตันโน้ตทำงานสายการบิน ดังนั้น เวลาทำโปรเจกต์จบจึงนำโจทย์จากการทำงานมาเป็นหัวข้อในการวิจัย “ผมเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัข เรียกได้ว่าโตมากับสุนัขที่บ้านเลย เลยเลือกทำวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาการขนส่งสัตว์ทางอากาศ” เพราะผู้โดยสารสายการบินไม่ได้มีเฉพาะคนเท่านั้น ยังมีการขนส่งสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เข้ามาในประเทศไทยด้วยและมีเพียงไม่กี่สายการบินที่มีการขนส่งในลักษณะนี้ ซึ่งผมมองว่านี่อาจเป็นโอกาสในการพัฒนา Air cargo ในอนาคต ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในฐานะคนขับเครื่องบิน สวัสดิภาพของผู้โดยสารเครื่องบินทุกชีวิตจะต้องดีด้วย”

ต่อยอดความรู้ ต่อยอดธุรกิจ

     “สิ่งที่เรียนมาผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย ทั้งกับอาชีพนักบินและการเริ่มทำธุรกิจร่วมกับครอบครัว  หลังจากเรียนการจัดการโลจิสติกส์ ทำให้ผมมองเห็นภาพการทำงานได้กว้างขึ้น มองภาพการขนส่ง การวิเคราะห์ปัญหา การทำงานอย่างเป็นระบบ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในเชิงผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างอาชีพ และโอกาสในการทำธุรกิจโลจิสติกส์ไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นศักยภาพของตนเองอีกด้านหนึ่ง ทำให้ผมมั่นใจและภูมิใจในระดับหนึ่ง”

     “อย่ารอให้โอกาสเดินมาหาเรา แต่เราต้องสร้างโอกาสให้กับตนเอง ซึ่งผมคิดว่าการลงทุนกับการศึกษานั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก”

           

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ