“Gate MT” ศูนย์บริการจัดหานักเทคนิคการแพทย์เจาะเลือดถึงบ้านคุณ ไอเดียเด็กไอที ม.รังสิต

20 Jul 2018

 

     Web-Application “GateMT” หรือศูนย์บริการจัดหานักเทคนิคการแพทย์ ส่งตรงถึงเตียงผู้ป่วย เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัว - โปรเจกต์จบ - เวที Startup และต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

 


เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัว
     นางสาวกาญจน์ภัทร เกรียงไกร ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การพัฒนา Web-Application “GateMT” เกิดจากคนใกล้ตัวของเราที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เวลาจะไปพบคุณหมอแต่ละครั้งต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราเลยถามไปยังกลุ่มเพื่อนว่ามีใครพอจะแนะนำนักเทคนิคการแพทย์เพื่อมาเจาะเลือกผู้ป่วยที่บ้านได้บ้างเพื่อนก็ให้คำแนะนำ ซึ่งจากข้อจำกัดนี้ทำให้เราเกิดไอเดียในการพัฒนา Web-Application เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหานักเทคนิคการแพทย์ไปเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน บวกกับการที่เราได้เรียนสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ พอไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านก็เห็นด้วยและสนับสนุนให้พัฒนา Web-Application “GateMT” ขึ้นมา

 


งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง
     โดยเริ่มต้นจากการศึกษาจำนวนประชากร พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมี 11.7 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ป่วยสูงอายุอีกจำนวนมากที่ต้องมารับบริการการตรวจเลือดในโรงพยาบาล ซึ่งเวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้บริการรถพยาบาลค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูง ดังนั้น เราจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา Web-Application ให้บริการนักเทคนิคการแพทย์ไปเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสาธารณชน

 


     การให้บริการของ Web-Application “GateMT” จะเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยในการจัดหานักเทคนิคการแพทย์มาเจาะเลือดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยต้องมีใบ Request จากแพทย์หรือจากความประสงค์ของผู้ป่วยเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการรับบริการ ดังนี้ 1.ญาติหรือผู้ป่วยลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ 2.ระบบจะทำการนัดนักเทคนิคการแพทย์ (ในพื้นที่ใกล้เคียง) ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ โดยนักเทคนิคการแพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์และลงทะเบียนไว้กับบริษัท (สามารถตรวจสอบได้) 3.ระบบจะทำการเลือกสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการที่ลงทะเบียนไว้และสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 4.นักเทคนิคการแพทย์ให้บริการเจาะเลือดหรือเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ณ ที่อยู่ของท่าน 5.นักเทคนิคการแพทย์ทำการส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง 6.สถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการส่งผลการตรวจวินิจฉัยเข้าในระบบ โดยผู้รับบริการสามารถตรวจสอบผลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันดี นอกจากนี้ ญาติผู้ป่วยยังสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย และอัตราค่าบริการตามระยะทาง เป็นต้น

 


กวาดรางวัลจากเวที Startup จากทั่วประเทศ
     ระหว่างการพัฒนา Web-Application “GateMT” ตรงกับโครงการ “Startup Thailand 2018” เราจึงเสนอไอเดียเข้าร่วมประกวดและผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจากเวทีดังกล่าวทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนา Web-Application ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ “smart SMEs Smart Start up” ของธนาคารออมสิน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 132,500 บาท และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โครงการ “ICT Innovation for eHealth” ได้รับรางวัลนวัตกรรมดี รับเงินทุนสนับสนุน 20,000 บาท และกำลังส่งเข้าร่วมโครงการ ”Bangkok InnoHub” บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด เป็นต้น ขณะนี้ Web-Application “GateMT” ได้จดทะเบียนในชื่อ บริษัท iMind โดยร่วมกับพันธมิตรคือ บริษัท iApp Technology ในการพัฒนา Web-Application ให้สมบูรณ์แบบตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและเพื่อความปลอดภัย

 


 

เป็น CEO ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
     บริษัทของเราเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเพื่อนๆ ในวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศอีก 3 คน ได้แก่ นางสาวจินห์จุฑา ปัญญาดี นายอัจฉริยะพล ฉิมพลี และนายรุจิภาส ลาภหงส์ทอง โดยพวกเราทั้ง 4 คน แบ่งหน้าที่การทำงาน ได้แก่ การเขียนโปรแกรมระบบหลังบ้าน งานออกแบบ การตลาด ติดต่อลูกค้า และการบริหารจัดการภายในบริษัท ฯลฯ

     

 

     “เวที Startup นอกจากจะสนับสนุนทุนในการพัฒนานวัตกรรม ยังสอนให้พวกเราทำงานร่วมกัน สอนกระบวนการบริหารจัดการ การนำเสนอผลงานทั้งต่อคณะกรรมการและลูกค้า สอนให้เราทำงานเป็นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากสำหรับเราทำให้เรามั่นใจได้ว่า สิ่งที่เราคิดสามารถทำให้เป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถเป็นเจ้าของบริษัทตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ” นางสาวกาญจน์ภัทร กล่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ