“โดรนสำรวจใต้น้ำ” ผลงานเด็กวิศวะ ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศจาก วช.

22 Feb 2018

     นวัตกรรม “โดรนสำรวจใต้น้ำ” ผลงานของนายสุริยะ จารุธัญ และนายภรากร อุดมชัยรัตน์ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


     นายสุริยะ จารุธัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าถึงแนวคิดของงานวิจัยว่า เนื่องจากตนเองเป็นคนเกาะสีชัง จะเห็นว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุทางทะเลในแต่ละครั้งจะใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีคนจมน้ำก็ต้องใช้นักประดาน้ำหรือผู้เชี่ยวชาญในการค้นหา จึงเกิดแนวคิดว่าเราน่าจะนำความรู้ที่เรียนมา สร้างนวัตกรรมที่สามารถช่วยในการค้นหาหรือสำรวจใต้ท้องทะเล เพื่อช่วยทุ่นแรงและลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ จึงนำหลักการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาพัฒนาต่อเพื่อใช้สำรวจใต้น้ำ


     การทำงานของโดรนสำรวจใต้น้ำจะคล้ายการทำงานของโดรนปกติ โดยวิธีสั่งการด้วย Joystick ให้สามารถบันทึกวีดิโอที่ระดับความลึก 100 เมตร (ขึ้นอยู่กับความยาวของสายแลนด์ที่ติดตั้ง) รัศมีการมองเห็น 180 องศา แบตเตอรี่ความจุ 5,200 มิลลิแอมป์ สามารถสำรวจใต้น้ำได้ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นต้นแบบจึงทำด้วยวัสดุใสเพื่อต้องการแสดงให้เห็นแผงวงจรด้านในและใช้ Open source model ในการควบคุมการทำงานของโดรนควบคู่ไปกับสิ่งที่เราเรียนมา ซึ่งแนวคิดในอนาคตอยากพัฒนาต่อยอดโดยการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการบันทึกภาพในพื้นที่น้ำลึก ติดโซน่าเพื่อช่วยในการสแกนหาวัตถุพื้นที่โดยรอบระยะไกล และติดตั้งแขนกลในการช่วยหยิบจับวัตถุใต้น้ำ เป็นต้น


     นายภรากร อุดมชัยรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริมว่า อาจารย์สกุล หิรัญเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ และผลักดันผลงานของเราส่งเข้าประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความมั่นคง ระดับอุดมศึกษา


     “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือว่าไปไกลกว่าที่คิดไว้เยอะมาก การได้นำผลงานไปจัดแสดงในงานระดับชาติก็ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ครั้งสำคัญสำหรับเราแล้ว นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน ได้เห็นผลงานของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่พัฒนาต่อยอดกันรุ่นสู่รุ่นซึ่งน่าสนใจมาก ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เรากลับมาพัฒนาผลงานของเราให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” เจ้าของผลงานกล่าวเพิ่มเติม

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ