"RSU Crispy Banana" โปรเจกต์จบของนายศุภณัฐ ด่านรัตนโภคินันท์ สู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ รุ่นแรก โดย ม.รังสิต

15 Jun 2018

     นายศุภณัฐ ด่านรัตนโภคินันท์ (หยก) ศิษย์เก่ารุ่นที่ 25 คณะเทคโนโลยีอาหาร เล่าว่า จากโจทย์ที่ได้รับจึงชวนเพื่อนร่วมทำโปรเจกต์ คือ นายกิจจา หล้าเตจา ลงพื้นที่ตลาดค้าส่งผลไม้ เห็นกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ ล้นตลาด สุกงอมเกินกว่าจะรับประทานได้ ส่วนใหญ่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ซึ่งราคาจะถูกมาก จึงกลับมาคิดหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กล้วยที่สุกงอม เพราะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะคิดว่ากล้วยดิบหรือกล้วยสุกยังสามารถขายได้ราคาอยู่แล้ว ซึ่งเราได้กล้วยสุกงอมประเภทต่างๆ นำมาแปรรูปตามวิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนมาลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง จนมาเป็น RSU Crispy Banana หรือกล้วยกรุบกริบ ซึ่งเป็นการแปรรูปกล้วยหอมสุกงอม โดยผ่านกระบวนการทำแห้งเป็นแผ่นบางกรอบที่ยังคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วน

 


     

     ผลิตภัณฑ์ RSU Crispy Banana ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร “Food Innovation Contest 2015” ซึ่งระหว่างประกวดคณะกรรมการหลายท่านให้ความสนใจเพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กล้วยหอมสุกงอมเป็นอย่างมาก สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าจำหน่วยได้จริง และหลังจากที่ท่านอธิการบดีมีโอกาสได้รับประทาน จึงสนับสนุนให้เราผลิตเพื่อเป็นของขวัญเพื่อมอบให้แก่แขกของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ RSU Crispy Banana สามารถคว้ารางวัลจากโครงการ Startup Thailand League 2017 ได้รับรางวัลสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

 


เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
     การเรียนการสอนที่คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากเราจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อาหาร การใช้จุลินทรีย์ในอาหาร การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ นักศึกษายังได้ค้นคว้าวิจัยและลงมือปฏิบัติจริงในโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในโรงงานจะย่อส่วนเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยจะเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้แก่นักศึกษา ให้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีงานวิจัยรองรับ ปกป้องทรัพย์สินทางปัญหาของนักศึกษาและคณาจารย์ เป็นต้น

 


      RSU Crispy Banana ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงมีผู้ประกอบการภายนอกมาติดต่อนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย ผมจึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ รุ่นแรก โดยศูนย์นวัตกรรมวิจัยและบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหาร ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันผลิต RSU Crispy Banana และ RSU Crispy Sweet Potato ในแบรนด์ RSU 20 เปอร์เซ็น และผลิตให้แก่ผู้ประกอบการภายนอก 80 เปอร์เซ็น โดยในอนาคตจะมีการขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศด้วย

 


กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

     ผมต้องขอขอบพระคุณ ผศ.เบ็ญจรักษ์ วายุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร และมหาวิทยาลัยรังสิต ที่บ่มเพาะผมให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในทุกวันนี้ เพราะถ้าไม่มีอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน แค่เรียนให้จบสำหรับผมก็ถือว่ายากแล้ว เพราะผมเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน ชอบนั่งหลับอยู่หลังห้อง เรียนแค่พอผ่าน แต่เมื่อถึงเวลาต้องทำโปรเจกต์จบ ผมจะมานั่งขี้เกียจไม่ได้แล้ว เพื่อนๆ เรียนจบและมีงานทำกันหมดแล้ว ซึ่งเมื่อเราปรับตัว เปลี่ยนความคิด และลงมือทำ ความฝันของเราก็จะเป็นจริง


“ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย์ที่คอยเอาใจและเป็นห่วงอนาคตของนักศึกษาถึงเพียงนี้ ซึ่งถ้าไม่ได้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน คอยสนับสนุนจ้ำจี้จำไชแค่เรียนให้จบสำหรับผมก็ถือว่ายากแล้ว”

 

  

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ