ประสบการณ์นอกตำรา กับโอกาส... ไร้ขีดจำกัด ที่คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

10 Jun 2021

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือบริษัทชั้นนำ ไทยเบฟเวอเรจ ดำเนินโครงการ eisa บริษัทจำลอง RBS Mart และคลังสินค้าจำลอง RBS Warehouse เพื่อนำความรู้จากห้องเรียน ต่อยอดสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพ

     ดร.สมิตา กลิ่น​พงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ระบบการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ ไม่เพียงอยู่ในตำราและห้องเรียนเท่านั้น แต่เรามีระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาทุกคน ได้ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติจริง จากตำราสู่วิธีการปฏิบัติ โดยในเรื่องของการปฏิบัติจริงทางคณะฯ ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัทชั้นนำของประเทศไทย เช่นความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ eisa ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของบริษัทที่จะทำให้สามารถนำเอาวิชาจากตำรามาต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อที่จะฝึกให้นักศึกษาทุกคน สามารถที่จะนำไปปฏิบัติจริงได้เมื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยมีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้ โครงการแรกที่ทางคณะบริหารธุรกิจได้ทำความร่วมมือกับไทยเบฟคือ การสร้างสถานที่ฝึกงานสำหรับน้องๆ นักศึกษา เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

RBS Mart 

     “ในส่วนของการดำเนินงาน เรามองว่าจะสร้างสถานที่ฝึกงานอะไรบ้าง ถ้าเราจะสร้างผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการนั้นจะต้องรู้ศัพท์ในการบริหารทุกสาย นั่นหมายความว่า นักศึกษาไม่ว่าจะเป็น สาชาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการตลาด หรือแม้กระทั่งการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะต้องนำความรู้นั้นมาฝึกปฏิบัติจริง เราก็เลยทำความร่วมมือ ในการสร้างสถานประกอบการมืออาชีพ หรือที่เรียกว่า RBS Mart นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังมีรายวิชา ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วสามารถมาฝึกปฏิบัติที่ RBS Mart ได้จริง เกี่ยวกับรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันวิชาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก็ได้รับความร่วมมือจากไทยเบฟเช่นกัน ผ่านโครงการ eisa ในการสร้างห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและรู้จักเรื่องการจัดเก็บสินค้าการสต๊อกสินค้าและสร้างมาเป็นคลังสินค้าจำลองขึ้น เรียกว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ไม่ใช่แค่เรียนในตำรา แต่เราฝึกปฏิบัติจริงและได้ทดลองทำจริงกับบริษัทชั้นนำอีกด้วย”

     ด้าน นางสาวชรินรัตน์ บุญลาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนเองศึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์เกี่ยวกับคลังสินค้า ซึ่งที่ร้าน RBS Mart ได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา มีทั้งหน้าร้าน และคลังสินค้าจำลอง เรียกว่าตอบโจทย์กับหลักสูตรที่เรียนได้ดีมาก ทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งการจัดการ การบริหารร้าน การจัดซื้อ การจัดเก็บ การตลาด การโปรโมทสินค้า ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้เข้ามาร่วมทำงานภายในบริษัทจำลอง RBS Mart ทำให้ได้ทั้งประสบการณ์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน การวางแผนการทำงานล่วงหน้า ได้ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าโดยการเก็บข้อมูลสิ่งที่ลูกค้านำเสนอ เพื่อที่จัดสรรซื้อเข้ามาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า

RBS Warehouse 

     นอกจากนี้ ในส่วนของ RBS Warehouse หรือคลังสินค้าจำลอง ยกตัวอย่าง กรณีที่มีของบางอย่างที่จำหน่ายไม่หมดหรือใกล้อายุหมด ก็ถือเป็นความท้าทายอีกย่างหนึ่ง ที่เราต้องหาวิธีการแก้ไขโดยทำการโปรโมท การใช้หลักการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO : First in First out) เข้ามาช่วยแก้ไขอุปสรรคตรงหน้าได้ ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ สามารถทำให้เรานำไปต่อยอดในสายงานด้านโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวกับการทำงานภายในคลังสินค้า ระบบการจัดการ / การจัดซื้อ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ในห้องเรียนเราอาจจะเรียนรู้ทฤษฎีเยอะๆ อาจจะไม่ได้เข้าใจมาก แต่เมื่อได้มาลองปฏิบัติจริง ได้มาฝึกงานที่ RBS Mart ได้เห็นภาพของคลังสินค้าจำลอง RBS Warehouse ที่เป็นพื้นที่การสร้างประสบการณ์ ทำให้เข้าใจระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้เรามองเห็นภาพและมีความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานในโลกภายนอกได้อย่างแน่นอน

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ