ม.รังสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี

29 Nov 2021

     สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

     ภายในงาน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน"เทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐประจำปี 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ ประธานชมรมรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ  นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเขมราฐร่วมให้การต้อนรับ โดยงาน "เทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ" ดำเนินการจัดโดยชมรมรักษ์วัฒนธรรมเเละการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขมราฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเขมราฐและอำเภอใกล้เคียง ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้ส่งนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรมการแสดงในงาน รวมถึงการเดินแบบผ้าพื้นเมืองของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและทีมมีสแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

     ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับการกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างอำเภอเขมราฐ และมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม ทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้แก่ นายยุทธนา พารุนัย ศิษย์เก่าโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

     ทั้งนี้ นักศึกษาทุนด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ยังเข้าศึกษาข้อมูล เรียนรู้ เกี่ยวกับวัตถุดิบที่มีต้นทุนมาจากในชุมชน อ.เขมราฐ เพื่อร่วมกันพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มมูลค่าทางภูมิปัญญาของชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ