นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “สุขทุกฤดูกาล” และ “สุขอย่างมีสีสัน” มุ่งส่งต่อความสุขให้แก่ทุกชีวิตในสังคม

15 Jun 2021

     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ (Communication Consortium) จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “สุขอย่างมีสีสัน (Colorful Happiness)” และ “สุขทุกฤดูกาล (All Seasonal Happiness)”

     ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริชัย ศิรกายะ ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้อำนวยการจัดงาน พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายฯ จากหลายสถาบันเข้าร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และอาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเดือนเมษายน และมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานทั้ง 2 ครั้งนี้ มุ่งสร้างพื้นที่นำเสนอมุมมองหลากมิติที่มีต่อความสุขที่มีสีสัน และความสุขทุกฤดูกาล ที่มีความหลากหลายผ่านภาพถ่าย เพื่อให้บุคคลและองค์กรได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีบทบาทในการร่วมสร้างสรรค์ความสุขแก่ทุกชีวิตในสังคม

 

บรรยากาศ เเละผลงานภาพถ่ายภายในงาน 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ