ม.รังสิต จับมือ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ ปั้น Digital Content Creator

06 Oct 2023

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับ แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้า จัดโครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน รับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล

     รศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างแม็คโครและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขานักสร้างสรรค์คอนเทนต์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียนการสอน พร้อมเปิดประสบการณ์ในการทำงานผ่านสื่อออนไลน์ที่กำลังเติบโตและเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงคนจำนวนมาก เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยวิธีการและกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

     ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้ามีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเชิงรุกในทุกมิติ ด้วยเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพรวม 400,000 ราย ภายในปี 2573 และเราเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจ จึงร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปฏิบัติจริง รวมทั้งการทำคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร” (Makro Journey of Happiness) ต่อยอดสู่การเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์มืออาชีพ และเปิดโอกาสในการร่วมงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ กับแม็คโครในอนาคต

     โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และรศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และนางสาวชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

     นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์ และอาจารย์ชนินทร์ เหมือนมีวิทย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง อาทิ ช่องยิ้มหวาน ช่อง ASAVASIN และช่องโลกของคนลดน้ำหนัก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน โครงการ “เฟ้นหานักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่” จากผลงานของนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม ส่งคลิปวีดีโอคอนเท้นต์เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 44 คลิป คณะกรรมการได้คัดเลือกคลิปที่ดีมีคุณภาพตรงตามโจทย์กำหนดเข้ารอบชิงรางวัล ทั้งหมด 10 คลิป โดย ทีมมิลลิลิตร  ได้รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท  ทีมน้องเสื้อเขียว ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ทีม Dina ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท ทีมปลาคาร์ปสีชมพู ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และทีมเลือดข้นคนจาง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท นอกจากนี้ นักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Influencer ชื่อดังเพื่อนำไอเดียไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป

     นายปธานิน จันทร์วิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนกลุ่มมิลลิลิตร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ กล่าวว่า “ขอบคุณซีพี แอ็กซ์ตร้าที่จัดโครงการดีๆ ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ โครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ภายใต้โจทย์ “เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร” ด้วยแนวคิดเรื่อง “ความสุข” ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่แม็คโคร เราได้นำเสนอเป็นคลิปทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ สุขสบาย สุขใจ สุขภาพ และสุขสม โดยมียอดคนดูมากกว่า 1.2 แสนราย มองว่าการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานได้จริงในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ