ทำความรู้จัก นศพ.ศุภานัน เจนธีรวงศ์ นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

30 Nov 2023

          นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ประจําปีการศึกษา 2566 จากการโหวตโดยสมาชิกที่เป็นตัวแทนนิสิต นักศึกษาแพทย์ทั้ง 26 สถาบัน ทั่วประเทศ

 

 

          นศพ.ศุภานัน เจนธีรวงศ์ หรือ “น้องปอนด์” จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ESMTE ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2566 (สพท.) รุ่นที่ 33 ซึ่งมาจากการโหวตโดยสมาชิกที่เป็นตัวแทนนิสิต นักศึกษาแพทย์ทั้ง 26 สถาบัน ทั่วประเทศ โดยทุกตำแหน่งในสหพันธ์ฯ มาจากการเลือกตั้ง  

 

 

 

          น้องปอนด์ เล่าว่า ปอนด์ เป็นนักศึกษาแพทย์ ม.รังสิต ที่ทำกิจกรรมในคณะมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานค่าย Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์ งานพิธีกร ฝ่ายสันทนาการ เป็นต้น ส่วนตัวเป็นคนชอบเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไป  โดยทำกิจกรรมตั้งแต่เด็ก ไม่ชอบเรียนอย่างเดียว ซึ่งการทำกิจกรรมมีประโยชน์มากๆ ทำให้เราได้มีวิสัยทัศน์ที่เติบโตขึ้น ฝึกการแก้ปัญหาเป็นโดยที่ไม่ต้องหาการแก้ปัญหาในห้องเรียนอย่างเดียว  ซึ่งปกตินศ.แพทย์จะเหนื่อยและแบ่งเวลาค่อนข้างยากอยู่แล้ว แต่ที่ตัดสินใจทำกิจกรรมต่อ เพราะกิจกรรมให้วิสัยทัศน์ และช่วยให้เราบริหารเวลาเรียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เรามี Soft Skills ที่เรียกว่า การตัดสินใจแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนเราก็จะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้ และทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น มีการวางแผนที่ดีขึ้น มีตรรกะที่ดีขึ้น และที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือ พอทำกิจกรรมแล้ว เรากลับมีสกิลเหล่านั้นติดตัว ทำให้สามารถบริหารเวลาทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องอ่านหนังสือเป็นเดือนๆ และเจอสไตล์การอ่านหนังสือของตัวเองได้ไวมากขึ้น

 

 

 

          “โดยตำแหน่งนายกสหพันธ์ฯ มีหน้าที่ประสานงานและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพนิสิตและนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ  โดยนายกสหพันธ์ฯ จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ประสานงานที่จะพานักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง เติมทักษะต่างๆ ให้ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การพูด การเข้าสังคม การฝึกภาวะผู้นำ การทำวิจัย การมีจิตอาสา เราดูแลทุกด้าน รวมทั้งพัฒนากีฬา ทักษะต่างๆ ที่จะทำให้นักศึกษาแพทย์มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี ซึ่งปัจจุบันมีโครงการสมัชชาสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและเยาวชนอีกด้วย         

 

 

            สำหรับโครงการต่างๆ ของ สพท. ที่นำโดยนายกสหพันธ์ฯ นั้น จะมีการนำนโยบายต่างๆ ไปยังภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภา ล่าสุดได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องการลดการใช้ความรุนแรงในเยาวชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เราได้นำเสนอและรวบรวมกันในที่ประชุม สพท. ขึ้นไปที่แพทยสภา ที่ประชุมของอธิการบดีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที เป็นต้น

 

 

 

          อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราได้นำสิ่งที่ได้จากการทำงานมาเติมและเสนอแนะให้กับสโมสรนักศึกษาแพทย์ ม.รังสิตด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทำงานในสโมสรนศ.แพทย์ มา 3 ปี และปัจจุบันเป็นอุปนายกฝ่ายนอก  การได้รับโอกาสดีๆ จากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นงานสมัชชาสุขภาพ การร่วมแถลงนโยบายกับ WHO สสส. สช. หรือแม้กระทั่งโอกาสในการเข้าแพทยสภา ส่วนตัวคิดว่าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้กลับมาให้นักศึกษาแพทย์ ม.รังสิต ได้ด้วย” น้องปอนด์ กล่าว

 

ช่องทางการติดตาม

Instagram: @poundzterling 
Facebook: Supanan Janeteerawong 

สพท. Instagram: @smst.officialpage 
Website: thesmst.org

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ