เพียว-เอกพันธ์ แชมป์ The Voice All Star คนแรกของประเทศไทย ยกขบวนรุ่นน้องศิลปิน รับรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ปี 66

19 Jan 2024

สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานวันเชิดชูศิษย์เก่าประจำปี 2566 (Rangsit Alumni Awards 2023) มอบรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม และศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีศิลปิน และนักธุรกิจผู้สร้างแรงบันดาลใจเข้ารับรางวัล  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “ในปี 2566 นี้ สำหรับวันเชิดชูศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรังสิต มีความตั้งใจมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่าของชาวฟ้าบานเย็นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลนั้นเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้ได้รับพิจารณามาจากการทำงานในสาขาวิชาชีพ ผลงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงความสำเร็จที่ส่งต่อให้กับรุ่นน้อง นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงน้อง ๆ มัธยมศึกษา ที่กำลังค้นหาต้นตนและอยากประสบความสำเร็จในชีวิต โดยรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมมีทั้ง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ งานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เอกชน ความสำเร็จในฐานะนักคิด นักวิชาการและวิจัย ความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งความสำเร็จในงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม เป็นต้น  และมีการคัดเลือกจากศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีศักยภาพและความสามารถออกไปทำหน้าที่รับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี”

 

 

สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานวันเชิดชูศิษย์เก่าประจำปี 2566 (Rangsit Alumni Awards 2023) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมผู้บริหารมอบรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งปีนี้มีศิลปิน นักแสดง และนักธุรกิจผู้สร้างแรงบันดาลใจเข้ารับรางวัล ได้แก่ เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์ The Voice All Star คนแรกของประเทศไทย ศิษย์เก่าวิทยาลัยดนตรี เข้ารับรางวัลรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร นักแสดง นักร้อง พิธีกร สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เอแคลร์ จือปาก-ชาติศักดิ์ มหาทา บิวตี้บล็อกเกอร์ช่องยูทูปด้านความงามและความบันเทิง ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ปินปิน-ปวีณ วงษ์รัตน์ นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้ก่อตั้ง Pinpin Studio ศิษย์เก่าวิทยาลัยดนตรี จูน เซคิโน สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Junsekino Architect and Design ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

 

 

นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพและทำคุณความดีในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมเข้ารับรางวัล ได้แก่ นางสาวอนุศรา พุฒซ้อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ระดับ 7 หน่วยงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลำลูกกา ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์เฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักวิจัย นายศรัณย์ สกลวิทยานนท์ นักธุรกิจ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นักธุรกิจปัจจุบันมีธุรกิจที่ดูแลหลากหลาย อาทิ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟ ผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจภาคเอกชน นางทองเปลว ชมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสิงห์บุรี ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย พลอากาศเอกภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่สังคมและประเทศชาติ และดร.เทวากร คำสัตย์ อาจารย์ประจำสำนักการศึกษาทั่วไปสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดง การแสดง “The color of life” สีสันแห่งชีวิต โดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม แนะนำ RSU Family Net works ในการสร้างสังคมศิษย์เก่าเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีและภูมิใจศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกคณะวิทยาลัย ทุกสาขา ที่ได้รับรางวัล และยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและแข็งแรงต่อไปในอนาคต

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ