6 ศิษย์เก่า ม.รังสิต ต้นแบบความสำเร็จวิชาชีพ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ประจำปี 2565

31 Jan 2023

 

สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานวันเชิดชูศิษย์เก่าประจำปี 2565 (Made in Rangsit Awards 2022) ภายในงานมีการมอบรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมจำนวน 6 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโทและปริญญาเอก 2 คน โดยมีทั้งศิลปิน และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผู้สร้างแรงบันดาลใจ เข้าร่วมรับรางวัล ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “วันเชิดชูศิษย์เก่านั้น เรามีความตั้งใจจัดเพื่อมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่าเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นตัวอย่างส่งต่อแรงบันดาลใจทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงความสำเร็จที่ให้กับรุ่นน้อง ๆ ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงน้องๆ มัธยมศึกษาที่กำลังค้นหาต้นตนและอยากประสบความสำเร็จในชีวิต โดยรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยมนั้นคณะกรรมการได้แบ่งออกเป็นหลากหลายด้านความสำเร็จ อาทิ ความสำเร็จในด้านวิชาชีพ /งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน /เอกชน ฯลฯ ความสำเร็จในฐานะนักคิด/นักวิชาการและวิจัย ความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจภาคเอกชน ความสำเร็จในงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม ซึ่งคัดเลือกจากศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งในนามของมหาวิทยาลัยรังสิต การมอบรางวัลดังกล่าวเราอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถของศิษย์เก่าทุกคนของเรา ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วได้ไปทำหน้าที่รับใช้สังคมได้ดี และเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาแก่เหล่าศิษย์เก่าทุกคนจะมีความภูมิใจไม่น้อย และร่วมยินดีกับความสำเร็จของทุกคน”

 

ทั้งนี้ สำหรับงานวันเชิดชูศิษย์เก่าปีนี้ ได้จัดจัดเสวนาประสาพี่น้อง “Rsu Family Networks” โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่า อาทิ เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ เจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอ Zoe Scarf และนักบรรยายกลยุทธ์การทำตลาดดิจทัลชื่อดัง ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เจ้าของหนังสือ Practical Building a Powerful LINE OA for Developer เล่มแรกในประเทศไทย และดร.ปภังกร พิชญะธนกร เจ้าของหนังสือ “ไม่สูงต้องเขย่ง” ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเสวนาด้วย มีแนะนำเฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เพจสมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และนายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตคนปัจจุบัน นายยรรยง ชุมสังข์ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมพูดถึงแนวทางและนโยบายของสมาคมฯ ที่จะสร้างให้แข็งแกร่ง และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป

 

ทั้งนี้ การมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า มอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกคน โดยปีนี้มีศิษญ์เก่าเข้ารับรางวัล อาทิ รางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม (The Best of the Best) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (The Best) ของวิทยาลัยและคณะ และศิษย์เก่าผู้สร้างแรงบันดาลใจ Made in Rangsit Awards จำนวน 6 ท่าน แต่ละด้าน ได้แก่

 

เภสัชกรหญิงภาชินี  เสาร์แก้ว ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ /งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน /เอกชน ฯลฯ

 

ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักคิด/นักวิชาการและวิจัย

 

นายวทัญญู พิชญานุกุล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจภาคเอกชน 

 

นางสาวดาวิก้า โฮร์เน  ศิษย์เก่าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ  ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรบัญชี ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่สังคม

 

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศแก่สังคม

 

เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นในการสร้างแรงบันดาลใจ นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

 

มหาวิทยาลัยรังสิตขอแสดงความยินดี และภูมิใจศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกคณะวิทยาลัย ทุกสาขา ที่ได้รับรางวัล และยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและแข็งแรง เพื่อให้เกิดการสนับสนุน ผลักดัน กิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ