ฟู้ดเทค ม.รังสิต ปักหมุด Start-up ให้แก่บัณฑิต เน้นสร้างผู้ประกอบการ

16 Dec 2021

          คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมมือกับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด บริษัท กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด และกลุ่ม In Priwate Business Hub ในการสร้างและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ “Start-up street food today, be a millionaire tomorrow”  

          ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ คงไม่ทันยุคสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ Start-up เป็นแนวคิดที่เริ่มเข้ามาแทนที่การเป็นลูกจ้าง

          ดังนั้น การเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จึงไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา การเรียนการสอนในโลกปัจจุบันนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับมืออาชีพ ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจโดยตรง การสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิตให้เติบโตไปเป็นผู้ประกอบการหลังจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญจะต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

          “บริษัท สามล้อไทย เป็นบริษัทของคนไทยที่พัฒนาสามล้อไฟฟ้ากับแนวคิดการนำสามล้อไฟฟ้ามาเชื่อมโยงกับการขายผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ดีและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารที่ขายริมทาง (Street Food) โดยนำมาขายบนรถสามล้อไฟฟ้าที่เราสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการได้ ซึ่งในที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกัน ในนามของมหาวิทยาลัยรังสิตรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ คุณอนันต์ยชญ์ สุภัทราวณิช ประธานกรรมการบริหาร ได้สนับสนุนรถสามล้อไฟฟ้าให้แก่นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติ โดยนักศึกษานำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจัดแสดงและจำหน่ายบนรถสามล้อไฟฟ้า

          ได้เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากกลุ่ม In Priwate Business Hub โดยการนำของ        คุณวริษฐา เกริกกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร และทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดที่พร้อมจะมาช่วยบ่มเพาะให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับบริษัท กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตปลาร้าผงและสมุนไพรผง มีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปลาร้าผงเป็นองค์ประกอบให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารถูกปากคนไทย และหวังผลักดันให้ปลาร้าผงเป็นที่รู้จักทั่วโลก” ผศ.ดร.วราพร กล่าวเพิ่มเติม

          มหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ และหวังว่าความร่วมมือนี้จะประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นผู้ประกอบการสมความตั้งใจในอนาคต

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ