คอมเกมฯ ม.รังสิต จับมือ สเปคเตอร์ ปั้นเด็กอีสปอร์ต

02 Nov 2021

         

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ บริษัท สเปคเตอร์ อีสปอร์ต จำกัด ร่วมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านอีสปอร์ต ทั้งทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม พัฒนาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เน้นสถานการณ์จริงในอุตสาหกรรมด้านอีสปอร์ต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมด้านอีสปอร์ตให้ทัดเทียมนานาชาติ

            ผศ.มนตรี อินทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีกล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ตได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยมีทั้งแขนงพัฒนาเกมและแขนงอีสปอร์ต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและอุตสาหกรรมอีสปอร์ต โดยแขนงพัฒนาเกม จะเน้นสอนสร้างเกมทั้งเกมบน Mobile และ PC รวมทั้งต่อยอดสู่เครื่องเกมคอนโซล และการสร้างสื่ออินเทอร์แอคทีฟต่าง ๆ เช่น Augmented Reality (AR)  Virtual Reality VR และ Mixed Reality (MR) เป็นต้น ส่วนแขนงวิชาอีสปอร์ต เป็นแขนงที่เปิดแยกออกมาใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดเป็นวิชาเลือก 1-2 รายวิชา

           "แต่ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตทำให้มีความต้องการบุคลากรและมีผู้สนใจเรียนรวมถึงอาชีพด้านอีสปอร์ตมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น นักกีฬาอีสปอร์ตที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้ว นักพากย์เกม นักจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นักวิจารณ์เกม นักพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอีสปอร์ต ฯลฯ ทางสาขาวิชาจึงออกแบบหลักสูตรใหม่ คือ แขนงอีสปอร์ต ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรายวิชาอีสปอร์ตมากกว่า 10 รายวิชา ครอบคลุมทุกด้านของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต และนักศึกษาจะได้ทำโครงงานและกิจกรรมด้านอีสปอร์ตเพื่อฝึกประสบการณ์จริง กับมืออาชีพกับ บริษัท สเปคเตอร์ อีสปอร์ต จำกัด ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทจะเข้ามาช่วยเรื่องการวางแผนการ การจัดกิจกรรม การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต นักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์จริง"

            คุณตรีภพ เที่ยงตรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปคเตอร์ อีสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นผู้ร่วมดูแลแขนงวิชาอีสปอร์ต ซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ แต่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งอนาคตของทั้งมหาวิทยารังสิต บริษัท สำคัญที่สุดคือนักศึกษา ที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานด้านอีสปอร์ตระดับสากล จากที่เราทำงานด้าน E-sports Agency ได้พูดคุยกับลูกค้าและเห็นถึงความต้องการของตลาดแรงงานอีสปอร์ตถือว่าเป็นปลายน้ำ การได้ร่วมออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดกับมหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้จะทำให้เราได้สัมผัสแม่น้ำทั้งสายของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต โอกาสครั้งนี้จะทำให้เราสัมผัสกับบุคลากรรุ่นใหม่ของวงการอีสปอร์ตไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำไปสู่ระดับอุตสาหกรรมภายใต้สโลแกน "เป็นที่ต้องการ ใช้งานได้จริง ทุกสิ่งหาเงินได้" จากประสบการณ์การทำงานของบริษัท ซึ่งความลงตัวนี้เองจะช่วยให้ Ecosystem ของอีสปอร์ตไทยยั่งยืน

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ