ม.รังสิต จับมือ สภาเกษตรกรฯ ลงนามความร่วมมือด้านเพาะปลูก ฝึกอบรม ศึกษาวิจัย “กัญชา กัญชง และกระท่อม” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

04 Mar 2019


     มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน เพาะปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และการบำบัดรักษาทางการแพทย์


     ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นศักราชใหม่แห่งกัญชา หลังจากที่ได้พยายามต่อสู้กันมาเป็นเวลานานพอสมควร โดยเราอยากเห็นการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างเต็มที่เพราะประเทศไทยเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของกัญชาหรือของโลกก็ว่าได้ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้เต็มที่ตามที่เรียกร้องก็ตาม ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้เปิดช่องให้หน่วยงานของรัฐบาล ทำการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้เรียกร้องให้มีการเปิดกว้างกว่านั้น โดยให้แพทย์ไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ต้องใช้กัญชามีสิทธิ์ในการปลูกได้ด้วย โดยทางการได้กำหนดว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ และควบคุมการปลูกให้อยู่ในระยะเวลา 5 ปี ทางมหาวิทยาลัยรังสิตก็ยินดีในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกัญชาแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวหน้าและยังมีงานวิจัยออกมาอีกมากมาย ในโอกาสนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการที่จะแพร่กระจายให้เกษตรกรทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้ามาร่วมปลูกกัญชาด้วย โดยในความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต จะรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเภสัชกรรม ด้านการแพทย์ และการเกษตรกรรม โดยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในด้านการจัดหากัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้เพื่อการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้และการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนา การบำบัดรักษาทางการแพทย์ และการเกษตรกรรม ซึ่งกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย

     นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามสภาเกษตรกร ซึ่งดูแลเกษตรกรทั้งประเทศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนและเกษตรกรที่ตกทุกข์จากการเป็นโรคเรื้อรัง และมีความเชื่อมั่นว่าตรงนี้เป็นก้าวใหญ่ที่สำคัญที่จะทำให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ซึ่งทางสภาเกษตรกรมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ พร้อมจะสำรวจและให้ข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรนำไปต่อยอด และมีความเชื่อมั่นว่าการลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใหญ่มาก ทั้งนี้ ในส่วนของสภาเกษตรกรจะรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกดำเนินการเพาะปลูก การผลิต และการเก็บเกี่ยวกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยความสนับสนุนส่งเสริมทางด้านวิชาการเกษตรและการศึกษาวิจัย เช่น การวิจัยพันธุ์ การปลูก และกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะบูรณาการทุกขั้นตอนและทุกภาคส่วนจนกว่าจะบรรลุผล

     ด้าน ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นวาระสำคัญในทางประวัติศาสตร์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะผลักดันให้ความฝันของเกษตรกรและนักวิชาการด้านเภสัชกร การแพทย์ และการจัยเป็นความจริง ในความร่วมมือเพื่อการปลูก การผลิต การพัฒนาสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การวิจัย การศึกษาและการพัฒนาซึ่งกัญชา กัญชง และกระท่อม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย สังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ