นิทรรศการ "UNFOLD EXHIBITION" นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยการออกแบบ (MFA DESIGN)

20 Apr 2020

สำหรับการจัดนิทรรศการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่หลายคนมีโอกาสได้มาชมผลงานการดีไซน์งานต่าง ๆ แล้วออกปากว่างานดีแล้วหล่ะก็ ต้องมาชมของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการออกแบบ ที่เรียนรู้ครบ 360 องศา

 

 

หลักสูตรนี้เน้นเรียนการสอนเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะวิธีคิดโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใต้โจทย์และสถานการณ์ที่ต่าง ๆกัน หรือเรียกว่าเป็นโจทย์ปัญหาสังคมจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบใหม่ๆ ให้เกิดนวัตกรรมการออกแบบ

 

 

นิทรรศการ "UNFOLD EXHIBITION" ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นการนำเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนที่เราเน้นศึกษาการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้เพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพและธุรกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจการให้การบริการ การศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบสื่อดิจิทัล เป็นต้น

 

นักศึกษาได้เรียนรู้งานออกแบบจากวิวัฒนาการช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เรียนรู้งานฝีมือเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตามหลักเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม นอกจากนี้นักศึกษาได้นำเสนอ "แนวคิดการออกแบบ" ซึ่งเป็นวิธีการทำกรอบและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่กำหนดและคิดค้นความเป็นไปได้และวิธีแก้ปัญหาใหม่สำหรับอนาคต

 

โปรแกรม MFA เน้นหลักของอาชีพรวมถึงความสามารถในการเล่าเรื่องทักษะการนำเสนอการคิดเชิงกลยุทธ์การแก้ปัญหาและความสามารถในการพัฒนาแนวคิดที่เป็นนวัตกรรม ผ่านคณะที่มีความรู้และฝึกฝนเราช่วยให้นักเรียนของเราเป็นผู้นำที่รับผิดชอบในสาขาของตน

 

ตัวอย่างภาพนิทรรศการ "UNFOLD EXHIBITION"

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ