นศ. การจัดการโรงแรมฯ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

09 Dec 2022

     นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางไปศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านการบริหารและการให้บริการของโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills ประเทศเวียดนาม

     ดร.สุธินี ธีรานุตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การเรียนการสอนในหลักสูตรนอกจากจะเน้นด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้ว ยังเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยจะมีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่ให้บริการทางด้านการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีการศึกษานี้ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills ประเทศเวียดนาม เป็นโรงแรมในเครือ Accor Hotels ซึ่งเป็นเครือโรงแรมระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการให้บริการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องพัก ห้องอาหาร และรับฟังวิธีการบริหารงานโรงแรม

     “นอกจากได้เรียนรู้ เปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนแล้ว นักศึกษายังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เรียกว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยได้ไปเยี่ยมชมมืองโบราณฮอยอัน ที่เคยเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญ เรียนรู้การท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยการทำกิจกรรมล่องเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๊มทาน รับฟังการบรรยายจากไกด์ท้องถิ่นชาวเวียดนาม เกี่ยวกับโรงแรมแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ที่มาเปิดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลเมืองดานัง อาทิ โรงแรม Marriott, Sheraton Grand, Intercontinental, Four Season และโรงแรม Hyatt Regency จากประเทศไทย เป็นต้น ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การเติบโตของธุรกิจโรงแรม และองค์ประกอบของการท่องเที่ยว (5A's) เพื่อนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในสายงานด้านโรงแรมและภัตตาคาร อีกทั้งยังได้ค้นพบโอกาสในการทำงานต่างประเทศอีกด้วย” ดร.สุธินี กล่าวเพิ่มเติม

     ด้าน นายจัตุรภุช บำเพ็ญบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับตนเองและเพื่อนๆ นักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และการเรียนรู้ระบบการทำงานต่างของโรงแรมฯ แล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ของคนในประเทศเวียดนาม ทั้งเรื่องอาหารการกิน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของประเทศเวียดนาม และอีกเรื่องราวดีๆ ของการเดินทางในครั้งนี้คือ การได้ชีวิตชีวิตร่วมกัน ได้ช่วยเหลือ และเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ นักศึกษา เรียกว่าทุกคนต่างเต็มที่กับทุกกิจกรรมมากๆ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวัน และที่ม.รังสิต ที่นี่สอนประสบการณ์”

     เรียน ม.รังสิต ชีวิตดี๊ดี เพราะที่นี่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านหลักสูตรการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร สามารถสอบถามพูดคุยได้ที่เพจ https://www.facebook.com/RSUHotel

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ