ม.รังสิต ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงภาคใต้ มอบทุนตัดชุดมโนราห์เเก่น้องนักเรียน

03 May 2024

     มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “มโนราห์” โดยสนับสนุนต่อยอดทุนการศึกษาการเรียนมโนราห์และตัดชุดมโนราห์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกษตรนิคม จังหวัดพัทลุง จำนวน 100,000 บาท

 

     ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบทุนสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นางสาวรัชนก ศรีหนูสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอศรีนครินทร์ และ นายพยูน พูลเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับมอบ พร้อมส่งมอบต่อให้แก่ นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม เพื่อนำไปให้นักเรียนได้มีทุนการศึกษาการเรียนมโนราห์ และตัดชุดมโนราห์ต่อไป โดยโครงการนี้ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิตและองค์กรท้องถิ่น (เทศบาลตำบลลำสินธุ์) โดยจัดจำหน่ายเสื้อเพื่อการกุศล เพื่อหาทุนสนับสนุนต่อยอดทุนการศึกษาการเรียนมโนราห์และตัดชุดโนราห์แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

 

     Mr.Sopharith Phoun นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ที่ออกแบบลวดลายมโนราห์บนเสื้อเพื่อจัดจำหน่ายในโครงการฯ กล่าวว่า นับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้นำศาสตร์วิชาความรู้ที่ตนเองได้เรียนอยู่ในด้านของการออกแบบ มาใช้ในการออกแบบลายเส้นมโนราห์ นำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยรายได้ทั้งหมดนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนในจังหวัดพัทลุงครั้งนี้ ด้วยตนเองเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก ที่ได้มาศึกษาและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงมโนราห์ของภาคใต้ของประเทศไทย

 

     เด็กหญิงปณยา นิมิสวิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม จังหวัดพัทลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนและเพื่อนนักเรียนดีใจมาก ที่ ม.รังสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการฯ ดีๆ ในครั้งนี้ โดยได้มอบทุนให้ทางโรงเรียนของเรา เพื่อนำไปซื้อชุดมโนราห์ และอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้พวกเราได้รำมโนราห์ต่อไป และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมมโนราห์ ให้อยู่คู่ท้องถิ่นบ้านเราต่อไป

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ