เปิดโลกอินเตอร์ เปิดประสบการณ์ใหม่ ไปกับนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.รังสิต

22 Mar 2022

     นูร์ ฮิดายะห์ นาเดีย บินติ อะหมัด ฮาริส นาซรี หรือ Naddy เจ้าของช่อง Youtube Nadia Nazri ปัจจุบันกำลังศึกษานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ที่นี่ทำให้ได้เจอเพื่อนๆ ต่างชาติมากมาย บรรยากาศการเรียนการสอนสนุก เป็นกันเอง นิเทศศาสตร์ทำให้เรามีความมั่นใจในสิ่งที่ทํามากขึ้น สำหรับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ที่ม.รังสิต ส่วนหนึ่งเพราะมีความชื่นชอบในวงการบันเทิง ที่ผ่านมาเคยมีส่วนร่วมในการร้องเพลง เต้นรํา เป็นนักแสดงพิเศษในภาพยนตร์มาเลย์ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์และการพัฒนาตนเองได้ดี และคิดว่าน่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาที่เราต้องการจะนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ ทั้งยังจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเกี่ยวกับงานทางด้านภาพยนตร์ วารสารศาสตร์ การออกอากาศ เป็นต้น

     “นอกจากนี้ การเรียนในหลักสูตรยังทำให้การใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นมากและระดับความมั่นใจในการกล้าแสดงออกดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรายวิชาที่ชอบในหลักสูตร คือ วิชาความคิดสร้างสรรค์สําหรับนิเทศศาสตร์ เพราะทำให้เราได้คิดนอกกรอบในทุกกิจกรรมที่เราได้ทํา ได้ทำกิจกรรมหรืองานสร้างสรรค์มากมาย ได้เรียนรู้และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาเพื่อผลิตคอนเทนต์ให้ดีขึ้น ทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ หรือการผลิตเนื้อหาในช่อง Youtube ของเราเอง (Nadia Nazri) นอกจากนี้ หนึ่งในประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคือ การได้มีโอกาสในร่วมการแสดงสดในกิจกรรมบน RIC Facebook เรียกว่านอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ทางด้านการสื่อสาร และทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้ว ที่นิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ม.รังสิต ยังทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติจากเพื่อนๆ ในชั้นเรียนอีกด้วย”

     ด้าน นางสาวกัญญารัตน์ พรมนาม (หมี่หยก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนมีความสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์ มองว่าการเรียนในด้านนี้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ แน่นอนว่าปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีและมีเดียเป็นสิ่งที่ครอบคลุมประชาชนทั่วโลก การสร้างตัวตน อาชีพ หรือคอนเทนท์ต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นและมีการเรียนรู้จากสื่อนั้น จึงคาดหวังว่าการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวเราสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

     ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะได้เรียนหลากหลายท ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย การเขียนข่าว การวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ การพูดนำเสนอต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในส่วนของการการสอน อาจารย์มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและวิเคราะห์เหตุการณ์นั้นได้ กิจกรรมที่ได้รับส่วนใหญ่จะทำเป็นแบบกลุ่ม เช่นการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังสั้น การถ่ายภาพและกิจกรรมประจำปี กิจกรรมที่ทางนิเทศศาสตร์จัดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีต่อนักศึกษา เพราะสามารถทำให้เราได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นร่วมกันและนำไปสู่สังคมที่ดีในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ เรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และทำให้เราต้องเรียนรู้การปรับตัวเป็นอย่างมาก แต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับมาเนื่องจากมีเพื่อนักศึกษาจากหลายประเทศที่เรียนร่วมกัน เราต้องปรับตัวเยอะมาก เช่น ด้านภาษา การเข้าสังคม การเรียน การทำกิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการทำงานในแวดวงนักสื่อสารได้ในอนาคต เช่น ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ ประกาศรายการโทรทัศน์ นักข่าว นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยหรืองานอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม”

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ