นิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “How to ฝึกงานให้เป๊ะ ธีสิสให้ปัง ทำได้ไม่ยาก”

22 Dec 2021

     การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “How to ฝึกงานให้เป๊ะ ธีสิสให้ปัง ทำได้ไม่ยาก” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา PRC495 ประเด็นและจริยธรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ท่านแรก คุณปกป้อง พิทักษ์อุปกรณ์  ฝึกงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์องค์กร โรงพยาบาลบางพลี ท่านที่ 2 คุณชุติภาส กำแพงทิพย์ ฝึกงานในตำแหน่งช่างภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และท่านที่ 3 คุณพัทธดนย์ บุญยัง ฝึกงานในตำแหน่งเลขานุการ บริษัท ไม่ได้โม้ จำกัด (YouTube Kamsing Family Chanel) โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับรุ่นน้องในการเตรียมความพร้อม สำหรับการฝึกงาน และการทำปริญญานิพนธ์ โดยการสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

     พี่เต็ม ปกป้อง พิทักษ์อุปกรณ์ ฝึกงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์องค์กร โรงพยาบาลบางพลี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล ที่โรงพยาบาลบางพลี การปรับตัวในสังคมแห่งการทำงานจริง เล่าถึงสิ่งที่ได้จากการฝึกงานบนความกดดันท่ามกลางผู้คน เนื่องจากตนเองต้องทำงานกับคนหมู่มาก เจอคนมากมาย แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วย ‘ความอดทน’ อีกทั้งยังพูดถึงแรงบันดันใจในการคิดหัวข้อของปริญญานิพนธ์ ตลอดจนถึงความสอดคล้องของปริญญานิพนธ์ และการฝึกงาน สุดท้ายพี่เต็มได้ฝากทิ้งท้ายกับทุกคน เกี่ยวกับการเตรียมตัวและการวางแผนด้านการหาที่ฝึกงานว่า “เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทุกอย่างอาจไม่เป็นไปตามแผนที่น้อง ๆ เตรียมไว้ ดังนั้นจึงควรรีบมองหาที่ฝึกงาน และเตรียมแผนสำรองกันไว้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะถูกยกเลิกการฝึกงานจากองค์กรที่น้อง ๆ เลือก”

     พี่เคน ชุติภาส กำแพงทิพย์ ฝึกงานในตำแหน่งช่างภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยพี่เคนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เริ่มจากการจัดทำ Resume ว่าเนื้อหาที่อยู่ภายใน Resume ควรที่จะแสดงศักยภาพในด้านการทำงานที่ตนเองถนัดว่า และการเข้าไปทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ต้องมีการปรับตัวอยู่พอสมควร เนื่องจากสังคมแห่งการทำงานนั้นค่อนข้างแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัย การทำงานในสถานที่จริง ควรมีความจริงจัง ความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังพูดถึงในส่วนของการปรับตัวเพื่อเข้าหาคนรอบข้าง โดย ‘สังเกต’พี่ ๆ ในที่ทำงาน เรียนรู้นิสัยใจคอ จะช่วยลดความตึงเครียดในการทำงานลงได้ นอกจากนี้ พี่เคนยังได้เล่าถึงสิ่งที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้ ตลอดจนถึงการทำปริญญานิพนธ์ สุดท้ายพี่เคนได้ฝากทิ้งท้ายกับทุกคนว่า “การวางแผนจัดการเวลาชีวิต หากมีการวางแผนเวลาไว้ล่วงหน้า จะทำให้การทำงานของเราไม่เร่งรีบ และไม่ต้องกังวลกับมันตลอดเวลา”

     พี่โอ๊ต พัทธดนย์ บุญยัง ฝึกงานในตำแหน่งเลขานุการ บริษัท ไม่ได้โม้ จำกัด (YouTube Kamsing Family Chanel) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ฝึกงานจากความชื่นชอบของตนเอง ส่วนการปรับตัวในที่ทำงานนั้นไม่ได้มากมายเท่าไหร่ เพราะตนเองก็ได้มีการทำงานในองค์กรอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาส จึงเลือกฝึกงานกับที่ทำงาน ทั้งนี้พี่โอ๊ตยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความกดดันในที่ทำงาน นั่นคือ การมี ‘สติ’ และการพูดคุยกัน โดย 2 สิ่งนี้นับเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะสิ่งที่แสดงความใส่ใจต่อคนรอบข้างภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย พี่โอ๊ตยังได้พูดถึงการนำความรู้จากการทำงานไปปรับใช้กับการทำปริญญานิพนธ์ สุดท้ายพี่โอ๊ตได้ฝากทิ้งท้ายกับทุกคนว่า “พยายามค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบหรืออยากทำอะไร และเมื่อรู้ว่าเราชอบหรืออยากทำอะไรแล้วจึงไปหาสถานที่ฝึกงาน พี่โอ๊ตเชื่อว่าหากเราชอบและอยากทำจริง ๆ ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเรา”

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ