นศ. นิติศาสตร์ ม.รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี

23 Aug 2018

 

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี

            นายภาคิน ชลวิทย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังจากรวมทีมกับเพื่อนในคณะ โดยในทีมมีด้วยกัน 3 คน ได้ช่วยกันค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวก่อนแข่งขันประมาณ 3 เดือน โดยเนื้อหาในการแข่งขันคือกฎหมายต่าง เช่น กฎหมายเอกชน กฎหมายหนี้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เราเรียนกันมาแล้ว โดยเราจะมาช่วยกันติวทำความเข้าใจร่วมกัน โดยมี ดร.วิศรุต สำลีอ่อน เป็นอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาและรวบรวมประเด็นต่างๆ ให้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี นอกจากทีมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว มีทีมเข้าร่วมแข่งขันซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยปทุมธานี

นางสาวเบญญา สุภเดช นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันว่า ผู้แข่งขันในแต่ละทีมจะต้องตอบคำถามเป็นข้อเขียนจากโจทย์ที่ให้มาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทุกคนในทีมก็จะช่วยกันคิดคำตอบ เรื่องของความแม่นยำ ความละเอียดของตัวบทกฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญ โดยผลงานจากการแข่งขันและรางวัลที่ได้ครั้งนี้ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งเราทุกคนในทีมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว นับเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีและทำให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมากขึ้นอีกด้วย

ด้าน นางสาวกุลธิดา เกิดแก่นแก้ว กล่าวทิ้งท้ายว่า การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีและทำให้เราในฐานะนักศึกษานิติศาสตร์ ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้านต่างๆ ที่เรียนมาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังเข้าใจโครงสร้างของกฎหมายและการคิดอย่างเป็นระบบด้วย และขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนในทีมที่ช่วยกันรวบรวมข้อมูลและติวทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนมาแข่งขัน และอยากฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนทางด้านนิติศาสตร์ว่า การเรียนกฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิด เรียนและอ่านตัวบทกฎหมายด้วยความเข้าใจ เราก็จะสามารถนำกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ