เทวากร คำสัตย์ ศิษย์เก่า ม.รังสิต หนึ่งในทีมบรรณาธิการหนังสือเรียนภาษาไทยที่คนจีนสามารถใช้ในได้จริงในชีวิตประจำวัน

07 Sep 2020

ภาษาไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ และยังเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน จนนำพาไปสู่การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยขึ้นในประเทศจีน ที่มีมากถึง 60 สถาบันด้วยกัน จึงเป็นจุดกำเนิดของหนังสือเรียนเล่มนี้ “พูดเป็น พูดดี มีเสน่ห์ กับภาษาไทยในชีวิตประจำวัน”     ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับชาวจีนที่หลงรักในเสน่ห์ของความเป็นไทย และหนังสือเล่มนี้ถูกนำไปใช้สอนภาษาไทยที่ประเทศจีน วันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ   นายเทวากร คำสัตย์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ และปริญญาเอก หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต กับอีกบทบาทบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้

 

 

            “เล่าย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศจีน และได้รับการติดต่อจากอาจารย์ทางประเทศจีน ให้ผมนั้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนหนังสือเรียนเล่มนี้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาชาวจีน หนังสือเรียนเล่มนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคนไทยกับคนจีน ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น      นอกจากผมแล้วยังประกอบไปด้วยอาจารย์ชาวจีนอีก 2 ท่าน ได้เก่ รศ.หลอ อี้หยวน และ ผศ.เลี่ยว อยู่ฟู  และท่านสุดท้าย คือ รศ.จินตนา พุทธเมตะ ซึ่งเป็นหัวหน้าของผม ซึ่งต้องบอกเลยว่า ทั้ง 3 ท่านนี้ คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาก ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณภาพอย่างแน่นอน และที่พิเศษไปกว่านั้นหนังสือเรียนเล่มนี้จะถูกเรียนควบคู่ไปกับ ละครซีรี่ย์สั้นที่มีมากถึง 84 ตอน ซึ่งผมได้รับหน้าที่ในการดูแลและกำกับในส่วนนี้ร่วมกับทีมผลิตอีกด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา และเห็นภาพในการสื่อสารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยบริบทของคนไทยเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเรียนเล่มนี้จะเน้นไปที่การใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพราะหนังสือเรียนภาษาไทยที่ชาวจีนเรียนนั้น จะมีการใช้ภาษาทางการและเป็นแบบแผน ส่งผลให้การนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันนั้นมีรูปประโยคที่แตกต่างไปจากการสื่อสารจริงของคนไทย      จึงทำให้เกิดเป็นหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมา”

 

 

ทุ่มเทและใส่ใจ สู่ตำราเรียนใหม่ที่ตอบโจทย์

            การสรรสร้างหนังสือเรียนสักหนึ่งเล่มไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องอาศัยเความใส่ใจ รอบคอบ และความถูกต้องในเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลงานนั้นออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

            “กว่าจะออกมาเป็นหนังสือเรียนฉบับสมบูรณ์ในวันนี้ เราใช้เวลายาวนานกว่า 3 ปี ในวางแผนการผลิต    และศึกษาในส่วนของบทสนทนา โครงสร้างของภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในหนังสือเรียนเล่มนี้จะมีเนื้อหาด้วยกัน     15 บท ไม่ว่าจะเป็น บทของการทักทาย การซื้อของ การต่อรองราคา การเดินทาง เส้นทางคมนาคมและการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของชาวจีน เราจึงใช้เวลาในการตรวจสอบที่นานนับปี เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์มากที่สุด ทุ่มเทและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการถ่ายทำซีรี่ย์ประกอบหนังสือเรียน      ที่เราเลือกถ่ายทำกันที่ประเทศไทย และแน่นอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเรา ผมพยายามถ่ายทอดมุมมองในมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ชาวจีนได้เห็น และรู้จักมหาวิทยาลัยของเรา หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่เราใช้เวลากันยาวนานมากที่สุด ใส่ใจมากที่สุด คือขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวอักษร เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์และถูกต้อง กว่าจะสำเร็จได้ต้องบอกเลยว่าใช้เวลานานอยู่พอสมควร แต่หลังจากสำเร็จและผ่านมาได้ก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวผมและมหาวิทยาลัย”

            นับเป็นความโชคดีของหนังสือเรียนเล่มนี้ที่ได้ เหล่าทีมผู้เขียนที่มีคุณภาพ และมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกับสำนักพิมพ์รายใหญ่ในประเทศจีน จึงได้รับความไว้วางใจในหนังสือเรียนเล่มนี้ ผลพลอยได้จึงตกมาสู่อาจารย์หนุ่มของเรา ที่ได้รับโอกาสและความเชื่อใจในผลงานครั้งนี้ไปด้วย ส่งผลทำให้ขั้นตอนในการวางขายและประสานงานต่าง ๆ ที่ประเทศจีนนั้นราบรื่นไปได้ด้วยดี

 

 

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับบทบาท “บรรณาธิการหนังสือ”

            “ก็เป็นผลงานการเขียนหนังสือครั้งแรกของผม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจ ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลย และที่สำคัญเราได้เผยแพร่ความเป็นไทยในรูปแบบใหม่ ให้ชาวจีนได้เห็น เพราะชาวจีนเขายังคงมีความเข้าใจว่าประเทศไทยของเรานั้นยังคงเป็นประเทศที่มีความล้าหลังอยู่ ซึ่งมาจากการเรียนรู้ในหนังสือเรียนรูปแบบเดิม ดังนั้นเราจึงพยายามใส่ความเป็นไทยสมัยใหม่ของเราเข้าไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ละทิ้งความดีงามของวัฒนธรรมไทยแบบเดิม ๆ เช่นเดียวกัน แต่เราพยายามสอดแทรกบริบทของประเทศไทยเข้าไปให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า ว่าประเทศไทยของเรานั้นพัฒนาไปไม่แพ้ชาติอื่นใดในเอเชียเลยเหมือนกัน”

 

 

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

            “หนังสือเรียนเล่มนี้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังผลกำไรแต่อย่างใด แต่เราคาดหวังให้ผลงานชิ้นนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะทำให้นักศึกษาชาวจีน ได้เรียนรู้การพูด และการสื่อสารแบบบริบทของคนไทยได้ดีมากขึ้น สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนภาษาไทยให้กับพวกเขาได้ และก็หวังว่าชาวจีนนั้นจะมีมุมมองใหม่ ๆ กับประเทศไทยดียิ่งขึ้น ดังนั้น หนังสือเรียนเล่มนี้ก็เปรียบเสมือน ตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศไทยและจีนให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้อยากฝากถึงลูก ๆ รังสิต ได้ติดตามกัน ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของลูกรังสิต ก็อยากจะฝากตำราเล่มนี้ไว้ เพราะละครซี่รี่ย์ที่เรานำเสนอควบคู่ไปกับหนังสือเรียนครั้งนี้ ก็เป็นการถ่ายทอดบรรยากาศในมุมมอง    ต่าง ๆ ผ่านทางมหาวิทยาลัยรังสิตของเรา ซึ่งก็จะทำให้ชาวจีนนั้นได้รู้จักมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้น และหนังสือเรียนเล่มนี้นอกจากจะถูกวางขายทั่วประเทศจีนแล้ว ก็จะถูกนำมาวางขายในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ หนังสือของเราก็จะถูกนำไปเปิดตัวในงานหนังสือแห่งชาติที่ประเทศจีน ที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะถูกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ดีมากขึ้น และหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตของเราได้อีกด้วย”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ