เรียนเด่น เน้นกิจกรรม “ปอนด์ - ภาสกร ว่องวิการณ์” วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต

18 Aug 2022

 

อีกหนึ่งความท้าทาย “เรียนให้ดี กิจกรรมให้เด่น” เคล็ดลับการเป็นนักกิจกรรมที่ยังคงผลการเรียนดี ต้องทำอย่างไร วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายภาสกร ว่องวิการณ์ (ปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ เขายังเป็นนายกสภานักศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นนักศึกษาทุนเรียนดีอีกด้วย

 

 

นายภาสกร ว่องวิการณ์ (ปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังจากที่ทราบผลการประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนเรียนดี ปอนด์ก็ไม่ลังเลที่จะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต ปอนด์ศึกษาข้อมูลเรื่องทุนจากหลายมหาวิทยาลัย และก็ดูรายละเอียดอื่นๆ ประกอบด้วยซึ่งหลังจากทราบผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนก็ตัดสินใจรายงานตัวทันที เพราะเรื่องอื่นๆ ของที่มหาวิทยาลัยนี้เพียบพร้อมและดีมากอยู่แล้ว ทำให้เขาไม่ลังเลใดๆ และเหตุผลที่เลือกเรียนด้านภาษา เพราะคิดว่าจะได้นำไปใช้แน่นอน ภาษาสามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกอาชีพ ดังนั้น เรียนภาษาย่อมจะเป็นโอกาสที่ดี

 

“สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ เริ่มต้นจากต้องเข้ากิจกรรมน้องใหม่เมื่อตอนปีหนึ่ง ผมได้เห็นความทุ่มเทของรุ่นพี่และอาจารย์ ทุกกิจกรรมทุกคนจะมีส่วนร่วมด้วยกัน ทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความอบอุ่น ผมเองก็อยากจะมีความรู้สึกและสร้างความประทับใจนี้ส่งต่อให้กับน้องๆ จึงได้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษาของวิทยาลัยครับ หลังจากที่ประสบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การทำกิจกรรมค่อนข้างเกิดอุปสรรค แต่ทางออกของการแก้ปัญหานี้ก็มีอยู่ครับ นั่นคือการปรับตัวและการนำช่องทางออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ การที่พวกเราไม่สามารถมาพบปะเจอหน้ากันได้ ทำให้ต้องติดต่อกันทางออนไลน์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมกิจการนักศึกษา การสอนน้องใหม่ได้ทำความรู้จักรุ่นพี่ก็ตาม แต่สำหรับผมแม้มีอุปสรรคในหลายๆ เรื่อง แต่ก็เป็นความท้าทายที่พวกเราจะได้ทำงานร่วมกัน ช่วยกันคิด สร้างสรรค์ และแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส สิ่งที่เสียดายเรื่องหนึ่งก็คือ ประสบการณ์การลงลานที่น้องๆ เขาจะพลาดตรงนี้ไป อาจจะไมได้สัมผัสความสนุกสนาน สามัคคี ของการได้ลงลานและทำกิจกรรมออนไซต์ เพราะหลายๆ กิจกรรมได้ถูกตัดทอนออกไปตามความเหมาะสม”

 

 

เรียนเด่น เน้นกิจกรรม

นักศึกษาทุนส่วนใหญ่จะกังวลกับเรื่องของการรักษาเกรดเฉลี่ย เรียนอย่างไรให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะยังคงความเป็นนักศึกษาทุนได้ ผมก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาทุน ที่ไม่สามารถละทิ้งหรือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเรียน เพราะจะต้องเรียนให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์จนกว่าจะเรียนจบ ดังนั้น สิ่งที่ต้องไฮไลท์ไว้ตลอดเวลาก็จะต้องเป็นเรื่องเรียนก่อน

“ในความโชคดีที่การทำกิจกรรมของวิทยาลัยศิลปศาสตร์ จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนรวมตัวกันหลังเลิกเรียน และสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นก็เป็นห้องของวิทยาลัยเอง ดังนั้น ชีวิตนักศึกษาและการเป็นนักกิจกรรมของผมจึงถูกมัดรวมไว้ที่ห้องเส หรือห้องเสวนานี้เอง บรรยากาศของการเรียนการสอน บรรยากาศของห้องทำกิจกรรม หล่อหลวมให้ช่วงระยะเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านไปอย่างรวดเร็ว” 

 

นายกสภานักศึกษา มีหน้าที่อย่างไร

โครงสร้างและบทบาทของนักกิจกรรมวิทยาลัยศิลปศาสตร์ พวกเราทำงานภายใต้การดูแลของ ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

“หน้าที่หลักของนายกสภา คือการดูแลและบริหารภาพรวมของการทำกิจกรรมของวิทยาลัย เป็นคนกลางประสานงานกับอาจารย์ รุ่นพี่ และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย ในแต่ละชั้นปีก็จะมีหน้าที่ตรงนี้ต่างกันไป น้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ก็มุ่งมั่นและคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรม พวกเราจะให้ประสบการณ์และความประทับใจดีๆ กับพวกเขาได้อย่างไร รุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พวกเขาเป็นจุดเริ่มของภาพจำให้กับน้องใหม่ เพราะพวกเขาจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องๆ มากที่สุดในการทำหน้าที่เป็นพี่ไลน์ และเป็นพี่ที่ปรึกษาให้กับน้องๆ สำหรับชั้นปีที่ 3 ก็จะเป็นทีมหลักในการสร้างสรรค์กิจกรรม และดูแลทุกกิจกรรมในปีการศึกษา ตามคำแนะนำและคำปรึกษาที่ได้รับจากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ ทุกฟันเฟืองของการทำกิจกรรมนั้น พวกเราจะได้คอยช่วยเหลือกัน ให้คำปรึกษากัน และทำงานร่วมกัน นี่จึงเป็นประสบการณ์ของนักกิจกรรมเท่านั้นที่จะได้รับ นอกเหนือจากการตั้งใจเรียนแล้ว การทำกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันของการเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น”

 

 

ทิศทางและรูปแบบของกิจกรรมในรูปแบบไฮบริด

เงื่อนไขในการจัดกิจกรรมยุค COVID-19 นั้น คลี่คลายและเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ท้ายที่สุดหลังจากช่วง 2-3 ปีมานั้น เราพี่น้องได้มาเจอหน้ากัน แต่ก็ยังไม่สามารถจัดทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้

“นี่จึงเป็นที่มาของคำว่ากิจกรรมในรูปแบบไฮบริด ที่ผสมผสานไปทั้งการเจอกันทางออนไลน์บ้าง หรือมาที่มหาวิทยาลัยบ้างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ กิจกรรมไหนมีจำนวนผู้เข้าร่วมด้วย และใช้เวลาไม่นานก็พอจะได้มาเจอหน้ากันบ้างครับ แต่หลายกิจกรรมต้องยกเลิกไปไม่สามารถรวมตัวกันได้ นี่นับเป็นความท้าทายของพวกเราเช่นกัน ที่จะต้องหาวิธี หาทางในการทำให้ภาพของการทำกิจกรรมยังคงดำเนินไปได้อย่างดีแม้จะมาเจอหรือรวมตัวกันไม่ได้ก็ตาม นอกเหนือจากหน้าที่ด้านการเรียนที่ทุกคนต้องรับผิดชอบแล้ว พวกเรายังได้เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาในฐานะนักกิจกรรมอีกด้วย”

แม้จะสนุกสนานกันได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่พวกเรานักกิจกรรมจากวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ยังคงดำเนินกิจกรรมเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์อย่างเหนียวแน่นที่สุด หวังว่าประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของการเป็นนักกิจกรรมในยุค COVID-19 นี้ จะบ่มเพาะพวกเรานักกิจกรรมให้ได้เรียนก็ดี และกิจกรรมก็เด่น เพื่อเราทุกคนจะได้เติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ