ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 14

07 Feb 2024

 

 

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ  สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 14 และเทศกาลศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม “ภาษาจีน Plus” นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  ในหัวข้อ “สวัสดี! เทศกาลตรุษจีน- เสน่ห์แบบโบราณผสมผสานศิลปะสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ท่านเฝิง จวิ้นอิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจําราชอาณาจักรไทย และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

 

ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

 

ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 14 และเทศกาลศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม “ภาษาจีน Plus” นานาชาติ ครั้งนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยที่ลึกซึ้ง ธีมของเทศกาลศิลปะ และการแสดงวัฒนธรรมในครั้งนี้ “สวัสดี! เทศกาลตรุษจีน - เสน่ห์แบบโบราณผสมผสานศิลปะสมัยใหม่” ไม่เพียงสะท้อนความหมาย ความลึกซึ้งของวัฒนธรรมจีน ความมีชีวิตชีวาทางนวัตกรรมในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างจีนและนานาประเทศ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราจะได้พบกับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางสายตาและจิตวิญญาณร่วมกัน จะได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีน ผ่านงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทยด้วย

 

“ด้วยการสนับสนุนอย่างดีจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CLEC)  และความช่วยเหลือจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพ (CLEC-BKK) จึงทำให้งานเทศกาลศิลปะฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพฯ และอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงการทุ่มเททำงานอย่างหนักของสาขาวิชาภาษาจีน และห้องเรียนดนตรีจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีส่วนช่วยให้งานในวันนี้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมมาก ในปีนี้เรายังให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในเรื่องการเรียนการสอน และการส่งเสริมภาษาจีน ในฐานะภาษาที่สำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาจีนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่งสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ไม่เพียงโดดเด่นด้านการเรียนการสอนภาษาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ สำหรับงานในวันนี้จึงเป็นมากกว่ามหกรรมด้านภาษา แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนจีนและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ”

 

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมกว่าสองพันคน  นอกจากนี้ ยังเปิดหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพ จัดค่ายฤดูร้อนที่ประเทศจีน จัดสัมมนาภาษาจีน และฝึกอบรมครูระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK อย่างสม่ำเสมอ มหกรรมตรุษจีนรังสิตเองก็เช่นกัน เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้ส่งเสริมและตั้งใจจัดขึ้น เพื่อพื้นที่ตรงนี้จะได้เปิดต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ในปีนี้ความน่าสนใจไม่ใช่เพียงตัวกิจกรรมเท่านั้น ยังได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมากมายมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำในศาสตร์ต่างๆ กับผู้เข้าแข่งขันด้วย สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดนั่นคือ การมีส่วนร่วมของ คุณครู นักเรียน และโรงเรียนจำนวนมากในประเทศไทยที่ได้ให้ความสนใจด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน จากการตอบรับการมาเข้าร่วมกิจกรรม นี่จึงสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิด “ภาษาจีน plus”

 

         

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ