ประสบการณ์ฝึกงานในต่างแดนที่ Chiba University ของ ธันฐภัทร์ ศิริคุปต์

13 Mar 2019

 
     นักศึกษาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานทำสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) ประเทศญี่ปุ่น


     นายธันฐภัทร์ ศิริคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยทางวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิบะ ในโอกาสนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะได้นำความรู้ที่เรียนไปต่อยอดพัฒนาโปรเจกต์ที่อยากทำ โดยได้ตัดสินใจยื่นโปรไฟล์และทำ Portfolio เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยชิบะพิจารณารับเข้าฝึกงานโดยทำสหกิจเป็นเวลา 4 เดือน และหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยชิบะตอบรับ ได้เตรียมตัวทั้งเรื่องของการอ่าน paper งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสนใจเกี่ยวกับการทำโมเดล 3 มิติจากรูปภาพของชุมชนเมือง ซึ่งโปรเจกต์สหกิจที่ทำกับมหาวิทยาลัยชิบะคือ STRUCTURE FROM MOTION OF AN URBAN AREA ON GROUND LEVEL PERSPECTIVE WITH AN ABSENT OF CONTROL POINT เป็นการทำโมเดล 3 มิติจากรูปภาพโดยไม่มีการแจ้งจุด Control Point บนภาพถ่าย ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปทำสหกิจที่นี่นอกจากเรื่องภาษาที่ต้องเรียนรู้พื้นฐานทั้งภาษาญีปุ่น และภาษาอังกฤษแล้ว สิ่งที่ต้องศึกษามากเป็นพิเศษคือการค้นคว้าและหาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะไปทำโปรเจกต์ นับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นก้าวแรกที่สำคัญในชีวิต และรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในระดับปริญญาตรีคนแรกที่ได้เข้าฝึกงานทำสหกิจที่มหาวิทยาลัยชิปะ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

กับเพื่อนๆ ที่ Chiba University


     “สำหรับตัวโปรเจกต์สหกิจนี้ เราตั้งต้นเรื่องที่ทำโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของระยะเวลาที่ต้องไปสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิบะ ในระยะเวลา 4 เดือน อีกทั้งทางแล็บของมหาวิทยาลัยชิบะ แล็บ URBAN Engineering ได้มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างภาพสามมิติมาก่อนอย่าง Digital Surface Model (DSM) ผมจึงตั้งใจจะทำโปรเจกต์นี้ และตลอดระยะเวลาต้องอ่านเปเปอร์เยอะมากเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์จากวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิบะที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ เป็น 4 เดือนแห่งความคุ้มค่า ได้ทั้งความรู้ มิตรภาพ ภาษา และประสบการณ์การทำงานจริง” นายธันฐภัทร์ กล่าว

บรรยากาศที่ Chiba University


     สำหรับอนาคต ธันฐภัทร์ ได้วางแผนไว้ว่า หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายอยากจะเป็นอาจารย์และนักวิจัย อยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง AI ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในขณะนี้และอนาคต


   

     “ผมอยากเป็นนักวิจัย เพราะคนที่จะเป็นนักวิจัย ไม่ได้ยึดติดอยู่ในกรอบ เรามักจะคิดอะไรที่แหวกแนว ไม่อยูภายใต้การควบคุมของคนอื่น นอกจากนี้ ยังได้คิดและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งยังได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ”

     สำหรับน้องๆ ที่น้องที่ชอบด้านการคำนวณ สนใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การใช้คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะมีคณาจารย์มีมากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดให้ความรู้แล้ว ในส่วนของการฝึกงานและทำสหกิจ ทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) และมหาวิทยาลัยนิฮอง (Nihon University) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ในต่างแดนอีกด้วย

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ