“ศิลปนิพนธ์ไม่ใช่แค่งานส่งอาจารย์” ผลงานคว้ารางวัลโครงการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม TIDA Thesis Awards

26 Nov 2020

นักศึกษาจากสาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดในโครงการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม TIDA Thesis Awards 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย Tida Tidasociety

 

นายติณณภพ เดชบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต  เจ้าของผลงาน “TRASH OR THINGS'” รางวัลรองชนะเลิศโครงการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม TIDA Thesis Awards 2019  กล่าวว่า “ผลงานชิ้นนี้เป็นเกิดขึ้นจากการทำโปรเจกต์จบ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยขยะพลาสติกมวลเบาที่มีการตีความพร้อมมอบนิยามประโยชน์เชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่  สำหรับโปรเจกต์นี้เกิดจากการตั้งคำถามระหว่าง TRASH กับ THINGS ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จึงทำให้เริ่มศึกษาค้นคว้ามากขึ้นกับ 2 สิ่งนี้ และทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าทั้ง 2 สิ่งนี้เหมือนกันเลย

 

 

TRASH หรือ ขยะ จริง ๆ แล้วเคยเป็น THINGS หรือ สิ่งของทั่ว ๆ ไปที่เราใช้กันมาก่อน ต่อมาวันหนึ่งเมื่อสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานสักวันเขาจะกลายไปเป็นขยะ จึงนำมาเป็นโจทย์ในการทำโปรเจกต์ที่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ THINGS ไม่ต้องเวียนกลับไปเป็น TRASH? ทำอย่างไรให้สิ่งของเหล่านั้นสามารถยังคงใช้งานต่อไปได้เรื่อย ๆ จากนั้นจึงเริ่มนำโจทย์มาบูรณาเข้ากับเรื่องของการออกแบบภายใน (Interior) เป็นเรื่องของการออกแบบภายในต่าง ๆ ผนวกับวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของพื้นที่จัดสรรต้องมีการศึกษาทฤษฎีเข้ามาร่วมด้วย อาทิ HOLISTIC MODULE เป็นทฤษฎีการออกแบบแบบองค์รวม หรือวิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสอดคล้องกับผลงานของเราจึงนำทั้ง 2 เรื่องมานำเสนอลงไปในผลงานโดยเลือกไซต์งานเป็นระดับชุมชนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป และที่สำคัญ คือ มีความหลากหลายของกลุ่มคนทั้งบทบาทหน้าที่และช่วงอายุที่แตกต่างกัน

 

 

โปรเจกต์ที่นำเสนอจึงเป็นประเด็น “พื้นที่กำจัดขยะในชุมชน” สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเราจะจัดการขยะในชุมชนอย่างไรให้มีความสร้างสรรค์ กำจัดขยะอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนทั้งในเรื่องของรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้นด้วย ต้องบอกว่าวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนออกแบบภายในที่มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกรายวิชาสามารถช่วยเราได้เยอะมากในเรื่องของการเตรียมข้อมูลที่กระชับ ได้ใจความมากที่สุดเพื่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการ”

 

 

ด้าน นายเทียนชัย ไกรสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน “โรงแรมรถไฟ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย” ผู้ได้รับการคัดเลือกชิ้นงานจากนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั่วประเทศไทย โครงการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม TIDA Thesis Awards 2019 กล่าวถึงผลงานว่า “ผลงานชิ้นนี้เน้นเรื่องของความสวยงามและความหรูหราเป็นพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ “โรงงานรถไฟฟ้า” โดยจะมีความแตกต่างจากนักศึกษาปีที่ 1 ตรงที่ผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่ไซต์งานที่อยู่บนพื้นดิ แต่จะยกระดับขึ้นไปอยู่บนรถไฟที่มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะมีความจำกัดในเรื่องของพื้นที่เนื่องจากขนาดของรถไฟนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ ทำให้เกิดความท้าทายกับตัวเราในการคิดและครีเทงานออกแบบไม่น้อยเลย ที่สำคัญมาก ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถทำผลงานชิ้นนี้ออกมาได้สำเร็จ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาโปนเจกต์ของเราที่จะคอยสนับสนุนในเรื่องของข้อมูล ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ อาจารย์ได้เข้ามาช่วยเหลือค่อนข้างมาก จนทำให้มีโอกาสได้เข้าไปดูงานของรถไฟโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อว่า Eastern & Oriental Express ซึ่งพอเราได้มาเห็นงานจริงทำให้เราสามารถนำมาเป็น Inspiration ในการพัฒนางานต่อเยอะมาก

 

 

 “สิ่งที่สำคัญสำหรับอาชีพนักออกแบบ คือ ความคิดสร้างสรรค์ และการครีเอทผลงาน เพราะเราเรียนมาทางด้านการออกแบบและดีไซน์ ดังนั้นการมีความคิดสร้างสรรค์คือคุณสมบัติที่นักออกแบบทุกคนควรมี”

 

การได้รับรางวัลของนักศึกษาทั้ง 2 คนนั้นทำให้ได้มีโอกาสกลับไปทบทวนความรู้ต่าง ๆ ที่อาจมีหลงลืมกันไปบ้าง เพราะไม่คาดคิดว่าตนนั้นจะได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลเนื่องจากมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ความตั้งใจในการเริ่มต้นทำโปรเจ็กต์จบนั้นเป็นโอกาสดีที่ทำให้ไดทบทวนความรู้และฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อการนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

 

 

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนทางด้านการออกแบบ สิ่งแรกเราอย่าไปคิดว่าต้องเป็นเรื่องยากสำหรับเรา เพราะการก้าวเข้ามาอยู่ในสังคมของนักออกแบบจะช่วยทำให้เรากล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแสดงออกไอเดียของเราออกมา อีกสิ่งหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมที่คุณจะเจอในรั้วม.รังสิตคือ คณะอาจารย์ที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่มาสอนงานเรา ทำให้เรามีความสุขและสนุกไปกับการออกไอเดียได้มากขึ้น

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ