"อย่าให้เสียงวิจารณ์ของใคร ดังกว่าเสียงหัวใจของเราเอง"

17 Mar 2021

 

วลีสะดุดใจอย่าง "อย่าให้เสียงวิจารณ์ของใคร ดังกว่าเสียงหัวใจของเราเอง" เป็นนิยามส่วนตัวของนายกรวิชญ์ ไทยฉาย หรือไอซ์ ศิษย์เก่าจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจุบันยังทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย ด้วยความคิดที่ว่าในชีวิตคนเรานั้นกิจกรรมหลักๆ ที่ต้องทำคือการเรียนและทำงาน ซึ่งล้วนเป็นการกระทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้น แต่เคยคิดบ้างไหมว่าในสังคมทุกวันนี้ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากความจำเป็นบางอย่าง อาทิ ความพิกลพิการทางร่างกาย กำพร้า ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น ซึ่งคนเหล่านี้ต่างก็กำลังรอความช่วยเหลือจากผู้ที่เพียบพร้อมกว่าทั้งแรงกายและกำลังใจเพื่อจะฉุดให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้าง แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม เหตุผลนี้เองทำให้ไอซ์สนใจการทำงานเพื่อสังคม

 

 

ไอซ์-กรวิชญ์ ไทยฉาย เรียกว่าเป็นบุคคลคลั่งเรียนคนหนึ่งที่เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี สาขาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี วิทยาลัยดิจิทัลเทคโนโลยี และจบมาด้วยพร้อมกับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต่อมาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นในการเรียนและกำลังเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต การศึกษาตรี-โท-เอก ที่เรียนมานั้น ไอซ์ได้ชุดเครื่องมือในการนำมาประกอบอาชีพมากมายไม่ว่าจะเป็นความถนัดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อใหม่บนแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ตามกระแสตามเทรนด์ของยุคดิจิทัลนี้ รวมถึงความสามารถในการสร้างสรรค์งานคอนเท็นค์เพื่อการสื่อสารในมิติต่างๆ เป็นต้น

 

 

จากความรู้ความสามารถด้านต่างๆ นั้น ไอซ์ได้ผ่านเวทีประกวดอย่าง Young Webmaster Camp ที่ทำให้มีโอกาสทำงานออนไลน์มีเดียต่างๆ ได้ทำงานเกี่ยวกับ Content Editor ดูแลแบรนด์ ได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายจนมาสะดุดที่ความคิดของตัวเองที่ว่า ทำไมผลงานที่สร้างสรรค์ของเรามันไม่พอ? คำว่าไม่พอคือไม่ใช่ว่าไม่ดีพอ แต่มันไม่ครบ เรียกว่ายังไม่สุด ทำให้เป็นที่มาของการเฟ้นหาความรู้ต่อยอดตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาต่อนั้นทำให้ได้แนวคิดหรือทฤษฎีมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน พัฒนาผลงาน ชิ้นงานต่างๆ สั่งสมเป็นประสบการณ์จนทำให้คิดว่าความรู้ที่เรามีน่าจะทำประโยชน์ให้แก่สังคงได้ จึงตัดสินใจมาสมัครงานและทำงานด้านกิจการนักศึกษาที่มหาวิยาลัยรังสิต ด้วยเพราะมหาวิทยาลัยคือสถาบันการศึกษา เป็นสถานที่เราคุ้นเคย รู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง เลยคิดว่าหากได้กลับมาทำประโยชน์ทำโครงการเพื่อสังคมได้น่าจะดี

 

 

ปัจจุบันไอซ์ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยดูแลเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการของนักศึกษาเพื่อสังคมต่างๆ ด้วยคอนเซ็ปต์การทำงานที่ว่า “คนเรามันไม่ควรหยุดอยู่กับไม่ว่าจะเป็นบุคคลตัวเล็กๆ ในองค์กรใหญ่ๆ ก็ตาม ฉะนั้นคนเราต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพราะโลกมันก็ไม่หยุดหมุน” ไอซ์ได้เริ่มต้นกิจกรรมโครงการที่น่าสนใจเพื่อสังคม อาทิ โครงการ Smart Camp ครั้งที่ 36 “เมื่อโลก(โรค)ขยับ นักกิจกรรมต้องปรับตัว”, การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีหัวข้อ IT Trends ในยุค COVID-19 และ Storytelling เรียนรู้ล้านเล่าให้เขาเข้าใจ, กิจกรรมภาคปฏิบัติ Storytelling ชุมชนเกาะเกร็ด ด้วยความที่จิตอาสาสามารถทำได้หลายรูปแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วงของ Smart Camp ครั้งที่ 36 นี้เองเป็นช่วงต้น ๆ ของการแพร่ระบาด COVID-19 จึงมีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้เพื่อติดเครื่องมือให้นักศึกษาได้นำไปใช้งาน และล่าสุดกับโครงการอาสาแชร์สุขในธีม อาสา From Home ผ่านรูปแบบ Online 100% ซึ่งเป็นการผลิต Podcast รูปแบบ Audiobook จำนวน 15 เล่มส่งมอบให้แก่สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไอเดียโครงการรูปแบบนี้มาจากการสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในบริเวณจังหวัดปทุมธานี จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์ที่นักศึกษามีอยู่แล้วอย่าง iPad ในการ Record และตัดต่อผ่าน Laptop ส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาที่อยู่ที่ไหนก็ทำได้ง่าย ๆ อีกทั้งยังพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มากขึ้นและพัฒนาทักษะด้านการฟังและเทคโนโลยีอีกด้วย

 

 

การทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทุกคนที่อยากทำ แต่ไม่ทำไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกัน ฉะนั้น "อย่าให้เสียงวิจารณ์ของใคร ดังกว่าเสียงหัวใจของเราเอง" เราทุกคนเป็นแค่จุดเล็ก อยากสร้างสรรค์อะไร อยากเริ่มทำอะไรอยากเรียนอะไรขอแค่ให้เริ่มทำ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำไม่มีใครมารู้แทนเราหรอกว่าเราเหมาะกับอะไร มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่รู้...

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ