แลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานดีไซน์ Inter-Exchange Workshop

19 Jul 2019

สำหรับการเรียนรู้นอกห้อง เชื่อว่าที่ไหนๆ ก็มี ที่ไหนๆ ก็ทำ ส่วนรูปแบบนั้นเรียกว่าไม่มีข้อจำกัด แบบไหนก็ได้ที่เสริมการเรียนแบบปกติแล้วมันเจ๋ง เรียนแล้วมีความสุข สนุก อย่างเรียนอีก อยากทำอีกเหมือนกับการซื้อซ้ำในเชิงการตลาด อย่างที่บอกจะมีการเรียนซ้ำ ทำซ้ำอีกนั้น หมายความว่ากิจกรรมต้องดี มีประโยชน์และสร้างความประทับใจ เช่นเดียวกับกิจกรรม Inter-Exchange Workshop ที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้เวียนมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ กันต่อเนื่องอีกปี

 


อาจารย์ธีร์ นภินนธากร อาจารย์ประจำและประธานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและกิจกรรมต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการนี้มีชื่อว่า “Inter-Exchange Workshop” เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เริ่มต้นมากจากความร่วมมือในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนในระดับอาจารย์ นักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ School of Architecture, Chiba เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระดับคณะ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย School of Engineering, Jonkoping University ประเทศสวีเดน และ Faculty of Architecture, Kunming University of Science and Technology ประเทศจีน ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากทั้งสามมหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาโครงการให้มีความต่อเนื่องและยกระดับศักยภาพในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาด้านวิชาการให้เข้มแข็งขึ้น จึงจัดโครงการ Inter-Exchange Workshop ต่อเนื่องขึ้นโดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อมาร่วมงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมร่วมกัน

 


สำหรับกิจกรรมของโครงการ Inter-Exchange Workshop ปีนี้นับเป็นความร่วมมือต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่แล้ว ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ กับสามมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต Chiba University ประเทศญี่ปุ่น Jonkoping university ประเทศสวีเดน ซึ่งด้วยรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลึก และเชิงรุก ที่ทั้งนักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน โดยกิจกรรมเวิร์กชอปปีนี้มีนักศึกษาจากประเทศสวีเดน จำนวนคน 4 คน จากคณะ Engineering Majoring in Architectural Design จาก Jonkoping University มาลงทะเบียนเรียนกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเราในวิชา Site Panning และ วิชา 4+1 กับทาง Academic Studio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบการเรียนนักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาไทยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมทำโครงการ (Project) ศึกษาพื้นที่จริง โดยได้รับโจทย์โครงการในการออกแบบพัฒนาโชว์รูมเก่า (Showroom) เพื่อดัดแปลงเป็นโฮสเทล (Hostel) สำหรับนักท่องเที่ยวใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ บริษัทธาราวิล จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มนี้ยังได้ลงเรียนในวิชา Construction Management ของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่ไปด้วย

 


กิจกรรมที่พูดถึงไปนั้น ดูเผินๆอาจไม่มีอะไร แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือโอกาส...โอกาสที่นักศึกษาของเราได้เปิดกว้างรับความรู้ใหม่ การแชร์คอนเซ็ปต์แบบเด็กสถาปัตย์ ภาษาที่อาจดูยากแต่เมื่อคุยเรื่องเดียวกัน จะออกแบบ ดีไซน์ รูปแบบไหน ทำให้เป็นเรื่องง่าย และได้ฝึกใช้ภาษาไปในตัว อีกทั้งยังได้วัฒนธรรมหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบของเด็กต่างประเทศมาแชร์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันนักศึกษาจากต่างประเทศที่มาและได้ลงเรียนก็ได้รับความรู้จากคอนเซ็ปต์แบบเด็กไทย วัฒนธรรม งานสถาปัตยกรรมของไทยไปต่อยอดได้

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ