“RSU iLearn” ฟรีเวปไซต์พัฒนาทักษะภาษา เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สถาบันภาษาอังกฤษ ม.รังสิต จัดให้

22 Nov 2019

มาถึงวันนี้ในปี พ.ศ.2562 เป็นยุคที่ทุกสิ่งเข้าสู่โลกของดิจิทัล (Digital) อย่างเต็มรูปแบบ แนวโน้มความเป็นดิจิทัลได้แผ่ขยายสู่กว้าง เราจะสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือธุรกิจ ไปจนถึงภาครัฐฯ ที่เน้นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น สำหรับส่วนของการศึกษามีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมากมายมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียน เช่น นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาเช่นกัน เราจึงต้องมีการเนรมิต ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนมากที่สุด รูปแบบที่หนีไม่พ้นเห็นจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงผู้เรียน และตอบโจทย์กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ใช้สมาร์ทโฟนแน่นอน

 

 

รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับทุกคน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเองจะเลือกเรียนแบบข้อความ รูปภาพ เสียง VDO และ multimedia อื่นๆ ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสำหรับทุกคนและเรียนได้ทุกเวลา 

 

 

ทางสถาบันภาษาอังกฤษจึงได้พัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่า “iLearn” บนเวปไซต์ที่ชื่อว่า www.ilearn.rsu.ac.th ซึ่งเป็นเวปไซต์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนด้วยรหัสนักเรียน หรือรหัสนักศึกษา ก็สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ทันที ทั้งนี้ ตัวบทเรียนหลักๆ ในเวปไซต์ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกระดับเหมาะกับทั้งนักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก รวมถึงทุกสายอาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยโปรแกรมดังกล่าวมีรหัสที่เรียกว่า ENL เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ENL 101-105, ENL125-126 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป รหัส ENL601 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส HRD 001 สำหรับบุคลากร รหัส NLAC 001 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษประเภทคำศัพท์ประเภทต่างๆ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  และข้อสอบวัดระดับ CEFR นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยไว้บริการให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษา มีตั้งแต่ระดับง่ายไปจนยากตามลำดับ ซึ่งทางสถาบันภาษาอังกฤษได้รวมรวมและพัฒนาโปรแกรมนั้นให้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตามระดับ นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ใครสอน

 

 

ด้าน อาจารย์แกรี่ โทเรมูชา อาจารย์ประจำสถาบันภาษาอังกฤษ ผู้พัฒนาโปรแกรม iLearn กล่าวว่า สำหรับ www.ilearn.rsu.ac.th ที่ทางสถาบันภาษาได้พัฒนาขึ้นนั้น ได้มีการนำไปใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และนำไปประกอบการเรียนการสอนในหลายโรงเรียนด้วยกัน อาทิ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่าง Northern Luzon Adventist College ประเทศฟิลิปินส์  ซึ่งสถาบันดังกล่าวมีการนำโปรแกรมไปใช้และประสบความสำเร็จ โดยนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ที่หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศได้ทดลองนำโปรแกรม iLearn เข้ามาใช้ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเน้นให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเกือบทุกรายการ ตั้งแต่ต้นเทอมการศึกษาตลอดจนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา พบว่านักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งคุณครูผู้นำไปสอนสามารถเข้าใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือในการสอนและติดตามผลนักเรียน ทำให้ทราบอยู่ตลอดว่านักเรียนมีทักษะคงที่ ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรทำให้ส่งผลถึงโรงเรียนได้ทราบผลการประเมินภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนของนักเรียนว่ามีค่าเฉลี่ยเท่าใดในขณะนั้น ทำให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของโปรแกรม iLearn ของมหาวิทยาลัยรังสิตมากขึ้น และจะขยายสู่ชั้นเรียนอื่นต่อไป

 

 

ส่วนในอนาคตโปรแกรมดังกล่าว จะทำความร่วมมือเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงจะมีการพัฒนาแบบฝึกหัดให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ให้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกอีกด้วย

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ