RSU ARCHCAMP 2020 เด็กแคมป์ หาตัวตน จนได้เรียนสถาปัตย์รังสิต

11 Mar 2020

เมื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน Gen.Ed มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการสนับสนุนโครงการงานบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพ เป็นการพัฒนาความสามารถในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษา โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมแก่บุคคลภายนอกทำให้เกิดแคมป์ค้นหาต้วคนสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ที่ต้องการทดลองเรียนรู้ และดูความถนัดของตนเองว่าชอบงานสถาปัตยกรรมหรือไหม?

 

 

อาจารย์ศศธร บริสุทธิ์นฤดม อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทางคณะได้จัดแคมป์ชื่อว่า RSU ARCHCAMP 2020 Episode 02 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่ออบรมความรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และน้องๆ ปวช. ปวส. ที่สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมแก่เยาวชน ทำให้เข้าใจในวิชาชีพนี้มากขึ้นนั้น

 

 

การจัดแคมป์ RSU ARCHCAMP 2020 Episode 02 นอกจากจะเป็นการบริการวิชาการทางด้านแก่เยาวชนที่สนใจแล้ว น้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ยังได้เรียนรู้และเข้าใจเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจสำหรับเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาในอนาคต ร่วมถึงยังสามารถนำความรู้จากกิจกรรมที่ได้ไปพัฒนาตนเองในอนาคต

 

 

สำหรับแคมป์ครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจในการเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาทางด้านการออกแบบ เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งมีทางทีมอาจารย์และะรุ่นพี่คอยต้อนรับน้องๆ ทุกคนอย่างอบอุ่น โดยน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมแคมป์จะได้ทำกิจกรรม Workshop ทั้งรูปแบบกลุ่มและเดี่ยว รวมทั้งการฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในด้านการออกแบบ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอบรมได้รับความรู้เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถเก็บภาพกิจกรรมและรับใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครเรียนได้อีกด้วย

 

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมแคมป์นั้น น้องๆ ทุกคนได้รู้จักกลุ่มเพื่อนใหม่ และรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมแคมป์  เพราะการได้เจอคนใหม่ๆ ต่างโรงเรียน บางคนต่างจังหวัด มาทำความรู้จักกัน แลกไลน์ แลก Facebook กัน แม้สุดท้ายจะได้ไม่ได้เรียนในคณะเดียวกัน แต่ก็อาจเป็นการสร้างคอนเนกชั่นติดต่อกันไปเรียนจนปริญญาตรีก็เป็นได้  นอกจากนี้กิจกรรมการสันทนาการไม่ว่าจะกิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมส์สนุกๆ เพลงแปลกๆ ที่หลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินที่คณะสถาปัตย์ ม.รังสิต เจอรุ่นพี่เต้นสุดเหวี่ยง ชวนรุ่นน้องเต้นด้วย เต้นกันทั้งค่าย ยิ่งสนุก เริ่มทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมากกขึ้น

 

 

สิ่งสำคัญเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของแคมป์นี้ คือ ทำให้น้องได้เข้าใจ และรู้จักการเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งได้พบกับรรยากาศ ความเป็นมาของคณะ เรียกว่าเป็นช่วงสาระสำคัญที่จะบอกเป็นข้อมูลให้น้องๆ ได้ทราบ หากเข้ามาแล้วต้องเรียนอะไร เจออาจารย์แบบไหน คนแบบไหนถึงเรียนคณะนี้ได้ จบไปทำอาชีพอะไร  ซึ่งเป็นโอกาสที่น้องๆ สามารถสอบถามรุ่นพี่ได้หากมีความสงสัยเกี่ยวกับคณะนี้  อีกทั้งการได้เดินดูตึกเรียน ห้องเรียนเบื้องต้น เช่นห้องนี้ใช้เรียนอะไร รับนักศึกษาได้เท่าไหร่ และยิ่งน้องที่มาแคมป์และมีความชอบทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วเลือกมาแคมป์ค้นหาตัวตนวิชาเฉพาะทางยิ่งได้บรรยากาศ พบเจอรุ่นพี่ ห้องเรียนจริงๆ ได้ข้อมูลการเรียนจริงตรงไปตรงมา เมื่อปิดค่ายแล้วสามารถสมัครเรียนหรือสอบแอดมิชชั่นตามความสนใจได้แบบไม่ผิดหวังเพราะได้ผ่านการค้นหาตัวตนมาแล้ว

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ