ม.รังสิต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายชุมชน ปั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทอตะวัน”

31 Jan 2023

     มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ ภาคีเครือข่ายชุมชน ร่วมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ ปักหมุดต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าผ่านรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสด้านการจัดจำหน่ายให้แก่ชุมชน ภายใต้แบรนด์ “ทอตะวัน” 

 

 

     ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า แบรนด์ทอตะวัน เกิดขึ้นจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรังสิตคือ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เพื่อสังคม สร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ กิจกรรม และศิลปวัฒนธรรม กับภาคีเครือข่ายชุมชน ในจังหวัดทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมาโดยตลอด ได้แก่ ภาคกลางคือ จังหวัดปทุมธานี ภาคอีสานคือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือคือ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคใต้คือ ตำบลเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง ทั้งหมดนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได้เกิดการร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าทั่วประเทศไทย ผ่านการนำมาแปรรูปเป็นผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือที่มาจากชุมชน ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าผ่านรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสด้านการจัดจำหน่ายให้แก่ชุมชน

 

     “ในส่วนของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนั้น นอกจากร่วมมือกับชุมชนแล้ว ยังมีคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมด้วย ได้แก่ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ eisa ซึ่งเป็น Platform ด้านการศึกษาของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ในโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นงานหัตถศิลป์ไทย ซึ่งสนับสนุนผ้าขาวม้าทอมือทั่วประเทศไทย ได้ร่วมภาคีเครือข่ายทั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Creative Young Designers เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปช่วยออกแบบผ้าขาวม้าของชุมชนให้มีความเป็นสากล เข้าถึงคนเมืองมากขึ้นจึงก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าไทยภายใต้แบรนด์ทอตะวันขึ้นมา”

 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทอตะวัน” ได้เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่เป็น “กระเป๋าหนังแท้ ผ้าฝ้ายขัดมันทอมือขึ้นดอก” จากเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้นำมาแปรรูปผ่านกระเป๋าหนังแท้ฝีมือผลิตจากชาวบ้านในชุมชนหลักหกและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นผ้าไหมทอขัดมันลายกระดองเต่า ผสมกับเนื้อหนังแท้ที่มีความเงา แข็งแรง ข้างในตัวกระเป๋าเป็นผ้ากำมะหยี่เนื้อสัมผัสนุ่ม หนา เนื้อผ้าสีสวยงาม โดยมีให้เลือก 4 สี เป็นผ้า 4 สี หนัง 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีดำ สีครีม และสีเทา ผู้สนใจสามารถสั่งจองเพื่อซื้อเป็นของขวัญ ของฝากในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ได้

 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทอตะวัน”

 

     นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทอตะวัน” ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อมุ่งเน้น ต่อยอด ร่วมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ และอีกหลากหลายที่เป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์รองเท้าหนังแท้จากผ้าขาวม้า เสื้อสูทจากผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดต่าง ๆ และอีกมากมายในคอลเลคชั่น ผู้สนใจสามารถดูสินค้าและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม    ม.รังสิต โทร 0-2997-2200 ต่อ 2556,1676 เพจของแบรนด์ทอตะวัน (Tortawan)

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ