“แรงบันดาลใจ ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้” ร้อยตำรวจโททัยวัฒน์ วิวัฒน์เกียรติ

21 Aug 2020

     แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เสมือนจุดเริ่มต้นของการลงมือปฏิบัติ กระตุ้นให้เกิดการคิดและการทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ แม้การปฏิบัติจะยากและมีอุปสรรคหากมุ่งมั่นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

     ร้อยตำรวจโททัยวัฒน์ วิวัฒน์เกียรติ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็นรองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เล่าว่า สมัยเรียนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความประทับใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์  พูตระกูล ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เรียนต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีเชิงลึกและการปฏิบัติไปต่อยอดทางองค์ความรู้ในการทำงานตำรวจได้ เช่น อาชญากรมีพฤติกรรมอย่างไร หรือหากพบเจออาชญากรแบบนี้ควรปฏิบัติแบบไหน และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี

     ในส่วนของอาชญาวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้ศึกษาถึงสาเหตุในการกระทำผิดของอาชญากร และวิธีการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้น รวมถึงศึกษาว่า เมื่ออาชญากรกระทำผิดจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำ

     สำหรับความประทับใจในการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าวที่ ม.รังสิต ไม่ใช่เพียงแค่การเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อเท่านั้น ในหลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นนักวิชาการมากความสามารถที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ทฤษฎีเชิงลึกและการปฏิบัติอย่างเต็มที่ รวมไปถึงบรรยากาศภายในห้องเรียนที่มีเพื่อนคอยให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ การเรียนในระดับปริญญาโท จึงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการก็คือ “เพื่อน” ที่คอยซับพอร์ตเราในทุกๆ เรื่อง ระหว่างที่เรียนและทำงานไปด้วยกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น เราเองต้องมีความตั้งใจและอดทน หมั่นเพิ่มเติมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้าทำได้ก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ