ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี “สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)” ต่อยอดความรู้และผลักดันการเป็นเจ้าของธุรกิจ

24 Jan 2024

     คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี “สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)” ต่อยอดความรู้และผลักดันการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

     ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สาขาการเป็นผู้ประกอบการเป็นสาขาที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจให้องค์กร และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง ประกอบกับคณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล โดยทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ อาทิ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรเปิดใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

 

     “สำหรับการเรียนสาขาวิชาเป็นผู้ประกอบการช่วยพัฒนาทักษะทางธุรกิจ การบริหาร และการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานในการจัดการธุรกิจนอกจากนี้ ยังได้ฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาและการนำเสนอไอเดียธุรกิจ โดยสาขาการเป็นผู้ประกอบการหรือ Entrepreneurship จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจอื่นๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและบริหารธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง” คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

 

    ผศ.ดร.รุจาภา กล่าวเกี่ยวกับจุดเด่นของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการว่า ผู้เรียนจะทำให้มีทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาไอเดียใหม่เพื่อสร้างธุรกิจ มีทักษะการเป็นผู้นำโดยศึกษาการบริหารและนำทีม พร้อมทักษะการตัดสินใจที่สำคัญในการบริหารธุรกิจในด้านการตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางธุรกิจผ่านการทดลองจริงและการฝึกงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจมืออาชีพอีกด้วย โดยผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้หลากหลายด้านซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารงาน และความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบกิจการ โดยสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือเข้าร่วมธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่ เป็นผู้จัดการธุรกิจ สามารถทำหน้าที่บริหารและนำทีมทำงานในองค์กรหรือบริษัท เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ การให้คำปรึกษาในด้านการจัดการและการสร้างธุรกิจ เป็นนักพัฒนาธุรกิจ การศึกษาและพัฒนาโครงการธุรกิจใหม่ และผู้บริหารโครงการ ทำหน้าที่ในการวางแผน ดำเนินการ และบริหารโครงการต่างๆ เป็นต้น

 

     สำหรับผู้ที่สนใจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.rbs.rsu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Line : @rbsrsu หรือ โทร. 08-1705-6585

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ