สายบัญชี... เรียนยุคไหน ก็ไม่มีเอาท์! กับ อ.พี่ตั้ง-วัฒนา ศรีถาวร

31 Jan 2023

     มาจ้า! สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่กำลังมองหาคณะเรียนอยู่ วันนี้จะพาไปรู้จักกับคณะบัญชี อีกหนึ่งคณะที่บอกเลยว่า จบไปมีงานทำรองรับแน่นอน เพราะอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพเฉพาะด้านที่ไม่มีใครสามารถทำแทนได้ เรียกว่า เรียนยุคไหน ก็ไม่มีเอาท์! วันนี้ อ.พี่ตั้ง วัฒนา ศรีถาวร อาจารย์ประจำขวัญใจนักศึกษาจะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักคณะบัญชี ม.รังสิต

 

 

จุดเด่นคณะบัญชี ม.รังสิต

     คณะบัญชี ม.รังสิต เรามีหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท และรางวัลการประสบความสำเร็จของรุ่นพี่บัญชีรังสิต จากเวทีระดับประเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศกรณีศึกษาทางบัญชี รางวัลชนะเลิศการแข่งตอบปัญหา ชนะเลิศการเขียนเรียงความ รางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ และรางวัลนักศึกษาทุนพระราชทาน นอกจากนี้ เรายังมีระบบให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาดูแลและให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นคนในครอบครัว

 

     “น้อง ๆ จะได้เจอ อ.พี่ตั้ง ตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียนเลย คือ วิชาสังคมธรรมธิปไตย RSU111 ซึ่งจะเป็นวิชาศึกษาทั่วไปครับ เมื่อเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบัญชีในชั้นปีที่ 1 จะต้องพบกับอาจารย์อีกครั้งในรายวิชาหลักการบัญชี ACC110 ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน น้องๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนยาก เพราะทางคณะของเรามีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนบัญชี ให้กับน้องๆ ทุกคน นอกจากนี้ รายวิชา ACC110 ทางคณะของเรายังมีการจัดคาบติวให้กับน้อง ๆ เพิ่มอีกด้วย เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 จะเรียนกับอาจารย์ในรายวิชาจรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ACC255 และในชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะได้พบกับอาจารย์ในรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ACC455 เพื่อให้น้อง ๆ มีความพร้อมและทบทวนเนื้อหาก่อนฝึกงาน” อ.พี่ตั้ง พร้อมจัดเต็มมาก รอทุกคนมาเจอกันที่บัญชี ม.รังสิต น๊า  

 

     นอกจากนี้ สิ่งที่น้อง ๆ จะได้ประสบการณ์จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต คือ การพัฒนาผ่านกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้นำ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาทักษะเทคนิควิชาชีพบัญชี กิจกรรมพี่น้องสานสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาผ่านการแข่งขันในเวทีระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย  

 

ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ

     คณะบัญชี ม.รังสิต ยังมีความร่วมมือกับหลายองค์กรกรและบริษัทชั้นนำ ในการฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย Big4 คือบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีมืออาชีพ 4 เจ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย PwC, Deloitte, EY และ KPMG. และบริษัทชั้นนำในประเทศเช่น บริษัทธรรมนิติ บริษัท DIA เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย ชมรมสำนักงานบัญชี จังหวัดปทุมธานี และบริษัทพี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพมาถ่ายถอดความรู้ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาอีกด้วย น้อง ๆ มั่นใจได้เลยว่าเรียนบัญชีรังสิตได้ทั้งประสบการณ์ตรงจากการทำงานตรงและได้ทำงานกับกับบริษัทชั้นนำระดับโลกและบริษัทชั้นนำใน

     สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในสายวิชาชีพบัญชี หรือเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวเลข ชอบคิดวิเคราะห์ และต้องการความมั่นคงในการประกอบอาชีพในอนาคต มาร่วมสร้างความภาคภูมิใจและความสำเร็จในอนาคตไปกับที่นี่ “บัญชีรังสิต” ยินดีต้อนรับทุกคน นักบัญชีในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้และเพิ่มความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เราต้องเป็นผู้ใช้งานที่ชาญฉลาดเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเราในอนาคต และเป็นนักถ่ายทอด นักวิเคราะห์ที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ พร้อมกับติดตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางเงินอยู่เสมอ พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพียงเท่านี้เราก็จะเป็นบัญชีที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน

 

     สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบัญชีทักแชทเพจมาได้เลยจ้า https://www.facebook.com/AccRsu

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ