สุดยอดรางวัลระดับโลก สำนักหอสมุด ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award 2020

03 Apr 2020

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA-International Federation of Library Associations and Institutions) องค์กรระหว่างประเทศทางด้านห้องสมุด

 

 

          ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA-International Federation of Library Associations and Institutions) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ IFLA ก่อตั้งขึ้นในสกอตแลนด์ในปี 1927 และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

          ในปีนี้มีห้องสมุดจำนวนกว่า 50 แห่ง จาก 35 ประเทศทั่วโลก ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมชิงรางวัล โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหนึ่งใน 6 ห้องสมุด ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (Finalists) และได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 ในที่สุด

 

 

          “สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นห้องสมุดที่มีบทบาทการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (UN SDGs) และเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้ยกระดับการดำเนินงานมาจนเป็นที่ยอมรับในนานาชาติ ความสำเร็จที่ได้มาล้วนมาจากการทำงานร่วมกัน ท่านผู้บริหารและหน่วยงาน ซึ่งเป็นลมใต้ปีกที่สำคัญของพวกเรา มหาวิทยาลัยรังสิตมีปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการบริหารงานที่เน้นการรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันได้ ทำให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนและสามารถบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายได้” ดร.มลิวัลย์ กล่าว

 

 

          ดังนั้น ระบบดูแลโครงสร้างอาคาร พลังงาน ขยะ น้ำดี น้ำเสีย ทรัพยากรต่างๆ และความปลอดภัย จึงมีขั้นตอนกระบวนการส่วนกลางอยู่ส่วนหนึ่ง เพียงแต่เราต้องศึกษาข้อมูลและปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของเรา การใช้มาตรฐานห้องสมุดและสำนักงานสีเขียวมากำกับนั้น นับว่าทำให้เราได้ทำงานอย่างมีขั้นตอนและประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

          ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ ยังกล่าวอีกว่า โจทย์สำคัญของรางวัลนี้คือ ผลกระทบที่มาจากการดำเนินงาน มิติการเป็นองค์กรสีเขียวแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ต้องมีมิติผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมด้วย สำนักหอสมุดมีการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เช่น การส่งเสริมการอ่านและการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเท่าเทียม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินการที่สอดคล้องต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลก การลดปริมาณขยะ เป็นต้น

 

 

           ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอบคุณคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวทุกท่าน ขอบคุณห้องสมุดที่ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่สำคัญขอบคุณในสปิริตและความทุ่มเทของพวกเราเอง ทีมบริหารมีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง บุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ นี้  จนได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 

    รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล  https://www.ifla.org/node/92963?fbclid=IwAR3Pi6SbD1M_Tryc-hpPBUCdwcuTdjuhFGR6wVpa4rbXiARpOBW816jfEJA

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ