นักศึกษา ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Fealac Youth Summit 2023 ที่ Bandung อินโดนีเซีย

20 Nov 2023

 

 

นางสาวฟ้าดุษฎี ลือนาม (ฟ้า) นักศึกษาชั้นีที่ 3 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม FEALAC Youth Summit 2023 เวทีของเยาวชนจากประเทศสมาชิก Forum of East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการนำไปปรับใช้กับประเทศของตน โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การอนุรักษ์พื้นที่ที่สำคัญ (Critical Land Conservation)  (2) สังคมที่มีความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ (Disaster Resilient Society) และ (3)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

 

 

 

“ฟ้า ได้รับการชักชวนจากอาจารย์ที่คณะค่ะ ให้ลองไปส่งใบสมัครดู เพราะโอกาสในการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบนี้ หากเราได้รับคัดเลือกจะเป็นประโยชน์มากๆ ซึ่งหลังจากได้รับคัดเลือก ฟ้ารู้สึกตื่นเต้น และดีใจมากๆ ค่ะ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม อีเวนท์ที่ใหญ่ระดับประเทศ สิ่งที่ฟ้าต้องเตรียมตัวดูจะเยอะมากมายนั่นเป็นเรื่องของระบบความเข้าใจ ความรู้พื้นฐานต่างๆ ก็จะต้องทำการบ้านไปพอสมควรค่ะ ด้วยระยะเวลาที่ไม่เยอะมาก แต่ยังดีที่ทางเจ้าภาพเขาเตรียมคลังข้อมูลไว้ให้ส่วนหนึ่งค่ะ ฟ้าก็จะอ่านไปด้วย รายละเอียดก็เกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมทั้งหมดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก แวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศของเขา ทั้งหมดถือเป็นการเตรียมตัวที่สมน้ำสมเนื้ออยู่ค่ะ วันงานเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดค่ะ แม้ว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอยู่แล้วก็ตาม ฟ้าก็ยังต้องเตรียมตัวด้านภาษา ด้านการสื่อสารเป็นอย่างดีค่ะ ฟ้าได้เรียนรู้หลายๆ อย่างมากค่ะ ในสภาวะที่โลกของเราเปลี่ยนแปลง องค์กรต่างๆ ก็ไม่ได้ละเลย หลายองค์กรให้ความสำคัญต่อการรับมือในการเปลี่ยนแปลงนี้ การขับเคลื่อน นโยบายต่างๆ ขององค์กรของประเทศนี้  เหมือนฟ้าได้ไปเห็นตัวอย่าง ได้เรียนรู้ว่ามันมีปัญหาต่างๆ มากมาย และส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ฟ้าได้รับฟังมุมมองใหม่ๆ เหมือนเราได้เปิดโลก ได้เห็นว่าคนอื่นเขามีปัญหาแล้ว รับมือ และแก้ไขอย่างไร จริงๆ เกือบทั้งหมดสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราได้เช่นกันค่ะ อย่างเช่น ธนาคารขยะ โมเดลนี้ได้รับความสนใจมากโดยเฉพาะกลุ่มของนักธุรกิจ Start-up การนำขยะไปดัดแปลง หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้ามองหาช่องทางดีๆ ตรงนี้ก็สร้างรายได้ และยังได้แก้ปัญหาเรื่องขยะด้วยค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ฟ้าประทับใจและนับเป็นเรื่องใหม่สำหรับฟ้ามากๆ เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย คือเรื่องนวัตกรรมใหม่ การนำระบบไฟฟ้า ระบบดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ ประเทศเขามีการคิดค้นนวัตกรรมทางไฟฟ้ามานานมากแล้ว มีรถไฟฟ้าที่ผลิตเองด้วย ฟ้าได้มีส่วนร่วมในการร่างนโยบายด้วยค่ะ FEALAC Youth Summit กิจกรรมนี้ พวกเราทุกคนจะได้แสดงออกทางความคิดเห็น ได้ลองร่างนโยบายเพื่อปรับใช้จริงด้วยค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทาง ม รังสิต ก็ได้ปูพื้นฐานไว้แล้วในการเรียนของสถาบันการทูตฯ ด้วย ระบบความคิด ตรรกะ การใช้เหตุและผล  อย่างเช่น มุมมองเรื่องภาษีประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรเพิ่มภาษีกับประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้มากขึ้น และนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย แต่ฟ้าก็ยังเชื่อว่า บางประเทศก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากปัจจัยในหลายด้านที่ไม่เอื้อต่อการเพิ่มภาษีคนในประเทศ นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เรานำความรู้จากสิ่งที่เรียนไปใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้วสิ่งที่ได้รับมาอีกอย่างคือมิตรภาพ ตัวแทนจากประเทศต่างๆมีความน่ารักและเป็นกันเองมาก มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกัน จนกระทั่งตอนนี้มิตรภาพนั้นก็ยังอยู่ เราก็ยังคุยกันอยู่จนถึงวันนี้ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ฟ้าอยากขอขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำโอกาสดีๆ เช่นนี้ ความใส่ใจ และการสนับสนุนดีๆ จากอาจารย์ ฟ้าอยากขอบคุณมากๆ ค่ะ”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ