"หมอยา ความสำเร็จ และความเท่าเทียม" เปิดใจ ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว (แฟง) ศิษย์เก่าเภสัชฯ ม.รังสิต

04 Oct 2022

           สาวมาดเท่ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คนนี้คือ ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว หรือ "แฟง" ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ล่าสุดได้รับรางวัล “เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” พร้อมทั้งเปิดใจการเป็นเภสัชกรกับความเท่าเทียมทางเพศ

 

 

 

            ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว กล่าวถึงรางวัล “เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” ว่า เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติเภสัชกรภาคใต้ที่มีความโดดเด่น และมีผลงานที่เป็นประจักษ์ในสาขาต่างๆ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพเภสัชกรรม นำไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีแก่เภสัชกรรุ่นใหม่

 

 

 

            “วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำให้แฟงเรียนรู้ปริญญาชีวิตใบแรก มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเพียงแค่วิชาการ แต่ยังสอนทักษะต่างๆ ทักษะการเข้าสังคมจากการทำกิจกรรมหลากหลายด้าน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในระดับประเทศ โดยส่วนตัวภูมิใจที่ได้เป็นเภสัชกร เราได้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว คนที่เรารัก และประชาชนแบบองค์รวม มีทั้งด้านการป้องกันทางสุขภาพก่อนเกิดโรค การบำรุงสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟู

 

 

            “เภสัชกร” มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้หลายด้าน ไม่จำกัดแค่ด้านวิชาการ แต่สามารถทำงานด้านสังคม ด้านบริหาร ด้านการตลาด และอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ได้หล่อหลอมให้เรามีพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดในการทำงานด้านต่างๆ

 

 

            พื้นฐานของการเรียนวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต บ่มเพาะให้เราคิดเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระบบ ซึ่งสิ่งนี้สำคัญเพราะเราสามารถนำไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้มาก นอกจากนี้ ตัวแฟงเองเป็น LGBTQ ตอนที่มาเรียนทางคณะและอาจารย์ก็เปิดกว้าง เรารู้สึกมีความสุขมากไม่เคยโดนบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องเพศเลย ไม่มีใครมาตัดสินเราว่าเป็นเพราะเราเป็นแบบนี้เราถึงเรียนไม่ได้ หรือเรียนได้เกรดไม่ดี ทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามของเราทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศ ความชอบหรือรสนิยมอย่างอื่นของเรา สามารถแต่งกายตามที่เราอยากแต่งตามรสนิยมทางเพศของเราได้โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้มงวด ไม่ได้จำกัด เพียงแค่ให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น” ภญ.ภาชินี กล่าวเสริม

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ