เรียน ป.โท บริหารฯ ให้อะไรมากกว่าที่คิด มุมมองชีวิต การงาน ความก้าวหน้า

16 Aug 2022

 

 

“ได้เจอสังคมใหม่ๆ ได้เรียนเนื้อหาลึกขึ้น ได้ฝึกกระบวนการคิด การมีเหตุมีผล มีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน”  ทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่เชื่อว่าทุกคนที่ตัดสินใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะ ป.โท   หรือ ป.เอก  (ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียน) เริ่มคิด และมองหาที่เรียนเพื่อตอบโจทย์ก้าวต่อไปของชีวิต” พ.อ.จารุวัฒน์  เนตรนิ่ม นายทหารปฏิบัติการ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิดมากมายก่อนตัดสินใจเรียนต่อ ป.โท แต่ด้วยความ “อยากก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานจะต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  จึงทำให้นายทหารท่านนี้มาเรียนต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทุนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 

 

มุมมองชีวิตที่ดีขึ้น

พ.อ.จารุวัฒน์ หรือ พี่แจ๊ค พูดถึงการเรียนข้อดีของการเรียนต่อ ป.โท ว่า “ด้วยความที่กรอบความคิดของตัวเรา บางครั้งมักจะตันและไม่สามารถคิดหรือพัฒนาอะไรต่อได้ อาจจะประกอบด้วยวัยก็ดี หรือหมดไฟในการทำงานก็ดี เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต ในห่วงความคิดหนึ่งที่เราต้องมานั่งคิดว่าเราจะเติมพลังให้กับตัวเราได้อย่างไรบ้าง ตัวผมเองเริ่มทำความเข้าใจมุมมองชีวิตใหม่ โดยเริ่มเชื่อก่อนว่าตัวเราต้องพัฒนาได้ ซึ่งจะทำให้เราประเมินตัวเอง โดยประเมินตามข้อเท็จจริงให้มากที่สุด ซึ่งข้อดีคือ เรามั่นใจว่าตัวเราเองไม่ได้เก่งกว่าคนอื่น และเราเป็นชายชาติทหารที่ไม่ยอมแพ้ถ้าจะทำอะไรเพื่อตัวเอง ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบกลไกป้องกันตัวเอง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง ยอมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน จนนำไปสู่การพัฒนาตัวเองในที่สุด

 

 

เมื่อเรามีความเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้ และยอมเปิดใจที่จะเรียนรู้ ยอมรับความสามารถของตัวเองอยู่ขั้นไหนแล้วจะพัฒนาไปสู่ขั้นไหน จึงเป็นเป็นประตูสำคัญที่ช่วยให้ตัวพี่ก้าวเข้าสู่การเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบพัฒนาขึ้นได้ การเรียนบริหารทำให้ตัวพี่รู้ว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง จากวิชาพื้นฐานที่เราได้เรียนร่วมกับน้องๆ แบ่งปันประสบการณ์ เรารู้เราแชร์ น้องรู้น้องแชร์ ทำให้เรานำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุง และพัฒนาในสิ่งที่เป็นจุดแข็งต่อไป และต่อยอดให้มันดียิ่งขึ้นจนกลายเป็นคนที่คิดบวก และไม่จมกับสิ่งเดิมๆ หรือแม่กระทั่งเมื่อพบเจออุปสรรคปัญหา บางบทเรียนสะท้อนวิธีคิดอะไรบางอย่างให้เราเผชิญ และผ่านไปได้แบบยิ้มเลยทีเดียว

 

 

ยิ่งในบางคลาสบทเรียนยากขึ้นเท่าไร แล้วตัวเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้น บางครั้งการห่างหายจากระบบการเรียน การคิด วิเคราะห์ เมื่อกลับมาอยู่ในระบบการเรียนอีกครั้ง และมีน้องๆ คอยเทคแคร์ ประกอบกับความตั้งใจ และเป้าหมายในการเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานตำแหน่งดีๆ ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญ สุดท้ายการได้นำความรู้มาช่วยสนับสนุน ตัดสินใจ ประเมินเหตุการณ์ การรับมือกับปัญหาต่างๆ สิ่งเหล่าปริญญาโทตอบโจทย์จุดสำคัญทุกอย่างในการทำงานจริง ซึ่งทำให้มุมมองชีวิตเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเราส่งต่อทัศนคติให้กับเพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ตรงนี้เรียกว่าเป็นแต้มประโยชน์ที่ดีไม่น้อย”

 

 

 

การงาน ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ คืออะไร? พ.อ.จารุวัฒน์ หรือ พี่แจ๊ค แชร์ประสบการณ์ตรงหลังจากเรียนจบไปว่า “ในการใช้ชีวิต เชื่อว่าทุกคนต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ การรับราชการคืออาชีพที่คนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่ามีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดี ความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพของคนทั่วไป ก็คือการได้ทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความมั่นคง มีความก้าวหน้า และมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานสำคัญ ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น มีเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคม สวัสดิการดี สถานที่ทำงานดี เงินเดือนดีเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และระบบการบริหารงานมีคุณธรรม สำหรับอาชีพรับราชการอย่างตัวพี่ ถือเป็นงานที่มีเกียรติ มีตำแหน่ง มีความมั่นคง และมีสวัสดิการต่างๆ ครอบคลุมครบทุกองค์ประกอบของคำว่า “อาชีพที่มีความมั่นคงและก้าวหน้า”

 

 

อาชีพรับราชการหลังจากที่ตัดสินใจเรียน ระหว่างทางของการเรียน จนจบรับปริญญา เส้นทางสู่ความมั่นคงของตัวพี่ คือ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนที่ดี รวมถึงการได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งที่ท้าทายขึ้น เรียกว่าเป็นความก้าวหน้า ด้วยความที่เรามีคุณวุฒิเพิ่มเติม มีการศึกษาที่สูงขึ้น ได้เรียนในสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในขณะที่ศึกษาเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก  ซึ่งขณะที่เรียนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ทำอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ความรู้ของพี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวพี่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีและประโยชน์ตรงนี้เป็นแรงจูงใจที่ดีเลยทีเดียว หากมองย้อนกลับไปในวันก่อนหน้านั้นจนวันนี้กับ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนอนาคตจะขยับไปที่ไหนต่อ พี่ว่าตัวพี่กำหนดได้ เพราะเรามีความรู้ติดตัว ความรู้ที่ว่านั้น เรียกว่า รวบรวมทุกบทเรียน ทุกการบ้าน ทุกโปรเจ็กต์ที่เราได้ทำตอนเรียนนำมาปรับ นำมาประยุกต์ ต่อยอด พี่ว่ามัน “คุ้มค่า” กับเวลาที่เราได้เสียสละและทุ่มเท

 

 

สิ่งสำคัญที่สุดระหว่างทางของการเรียน ป.โท นั่นคือ “เพื่อนต่างวัย” ซึ่งในรุ่นเดียวก็มีน้องๆ มาเรียนกันเยอะมาก และตัวพี่เรียกว่าอายุมากที่สุด เรียกว่าอายุเยอะกว่าอาจารย์ผู้สอนเสียอีก แต่บรรยากาศที่เรียนไม่ได้ทำให้เรากดดันหรืออึดอัด ความต่างสร้างมิตรภาพ สร้างความคิดสร้างสรรค์ พี่ได้แง่คิดมุมมองจากน้องๆ น้องได้แง่คิดมุมมองจากพี่ เรานำมาแลกเปลี่ยนกันจนทุกวันนี้เราต่างขอบคุณซึ่งกันและกันที่เราได้รับความรู้ ประสบการณ์ และคอนเนกชันที่ต่อยอดมาจนปัจจุบัน และเชื่อว่าจะต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ ท้ายสุดถามว่าข้อเสียของการเรียน ป.โท มีหรือไม่ พี่กล้าตอบเลยว่ามีแน่นอน  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการบริหารเวลา การวางแผนในการเรียน การเดินทาง  แต่เราสามารถบริหารจัดการ หรือมองข้ามเพราะมันแค่อุปสรรคที่ฝึกเรารู้จักการวางแผน  เท่านี้เราจะผ่านมันไปได้ และจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ