จากผู้บริหารธุรกิจ สู่การเรียน ป.เอก ต่อยอดโอกาสสู่ความสำเร็จ ของ “พรชนก นาคนิล”

30 Oct 2020

     “คนเราถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้เต็มที่ เพราะเชื่อว่าแค่คิดจะทำ ก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือคือการลงมือทำให้ดีที่สุด เช่นเดียวกับความรู้ เราต้องเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” คำพูดที่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นของผู้หญิงเก่ง ที่เก่งทั้งด้านวิชางาน และวิชาการ

     พรชนก นาคนิล นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทมีความสนใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกควบคู่ไปกับการทำงานบริหารธุรกิจของตนเอง โดยเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ม.รังสิต

     “สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ ความเข้มข้นทางวิชาการในการเรียนคอร์สเวิร์ค ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนที่ทำงานแล้ว โดยใช้เวลาเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ และคำปรึกษาอย่างดีเยี่ยม ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจอยากต่อยอดความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และสิ่งที่ได้รับคือคุณจะมีความคิดเชิงระบบ สามารถพิจารณาสิ่งใดในลักษณะที่เป็นองค์รวมและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับองค์ประกอบย่อยได้อย่างครอบคลุมครบวงจร ขณะเดียวกันสามารถเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความสามารถในเชิงวิชาการ และมีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แวดวงวิชาการและองค์การสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้”

ความรู้ในห้องเรียน สู่การต่อยอดทางธุรกิจ

            พรชนก กล่าวต่อว่า เนื่องจากตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจ หจก.พีพี ซัมมิธ เกี่ยวกับด้านสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการรับเหมาผลิตเหล็ก เป็นธุรกิจของตัวเองที่เปิดมาประมาณ 13 ปีแล้ว โดยก่อนหน้าช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด บริษัทได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้งโทรคมนาคม ซึ่งสร้างตั้งแต่ฐานเสาไปจนถึงประกอบเสาและติดตั้งอุปกรณ์ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้รับงานนี้มาประมาณ 8 เดือนแล้ว เราพยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสื่อสารจะเดินทางไปต่อยังไง ในตอนนี้ช่วงนี้ก็มีธุรกิจใหม่เข้ามาซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแมคโคร ที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับให้เราไปผลิตชิ้นงานให้อย่างเช่น ไม้กระดกกั้นทาง วึ่งต้องบอกว่าเรียนและทำงานบริหารไปด้วยเหนื่อยพอสมควร แต่สิ่งที่เราได้รับกลับไปคุ้มค่ามาก เรียกว่ากลยุทธ์ในการบริหารธุกิจด้านต่างๆ เราได้ต่อยอดมาจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งคณาจารย์ที่สอนมีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจที่หลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการ ฯลฯ ซึ่งส่วนนี้มาจากการเรียนคอร์สเวิร์คและนำเอาไปปรับใช้กับการบริหารงานธุรกิจองค์กรของเรา

            “การเรียนในระดับปริญญาเอกไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเราเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วต้องมันค่อนข้างที่จะต้องวางแผนให้ดี เพราะว่าเกือบ 24 ชม. ของเราต้องทำงานตลอดเวลา ซึ่งตอนนี้งานที่รับมาต้องทำเกือบทั้งวันทั้งคืนและในฐานะผู้ประกอบการเราต้องรู้ทุกอย่าง กลางวันเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพนักงาน กลางคืนก็ต้องไปดูงานที่รับมาใหม่ซึ่งเขาอนุญาตให้ทำกลางคืน ระยะเวลาจึงเหมือนเราทำงาน 24 ชม. ความพร้อมเราต้องมี ร่างกายเราต้องพร้อม สมองเราต้องเดิน เรียกว่าการบริหารเวลาและการให้ความสำคัญกับแต่ละส่วนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องบริหารเวลาให้ดี ทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด”

เก่งวิชาการ กับรางวัล "The Best Presentation Award"

            ล่าสุดในงานการประชุมวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Business, Informatics, and Business (NCBIM & ICBIM) 2020 ของมหาวิทยาลัย เธอได้รับรางวัล "The Best Presentation Award" โดยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานตามมาตราการในการควบคุมโรคต่อสุขภาพของร้านกาแฟ ABC ภายใต้สถานการณ์ โควิด19 ซึ่งมีโอกาสได้ไปพรีเซนต์งานวิจัยและได้รับรางวัลดังกล่าวมา ถือว่าเป็นอีกผลงานชิ้นสำคัญในการเรียนในระดับปริญญาเอก”

            นอกจากนี้ พรชนก ยังฝากทิ้งท้ายถึงคนที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกว่า “สำหรับคนที่เลือกจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนั้น ต้องคิดก่อนว่าเรียนแล้วเราจะนำไปต่อยอดและพัฒนาความรู้ตนเองต่อไปอย่างไร และสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ม.รังสิต พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ ปรับกระบวนการคิดให้เข้าถึงศาสตร์การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเส้นทางของผู้ประกอบการ นักบริหาร หรือนักวิชาการ”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ