“การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น” และวันนี้ของ อัญธิกา คังคายะ

01 Jul 2020

     จากเด็กกิจกรรม ทำงานเพื่อสังคม สู่การทำงานที่ตนเองรัก วันนี้ทำให้ “อัญธิกา คังคายะ” ประสบความสำเร็จและเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ดีของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

     อัญธิกา คังคายะ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันทำงาน Business Development Executive บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดูในส่วนโครงการสานอนาคตการศึกษา – CONNEXT ED โดยก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มตัว สมัยเรียนในระดับปริญญาตรี อัญธิกา เป็นนักกิจกรรมตัวยงของคณะฯ ซึ่งเธอให้เหตุผลที่เลือกเรียนนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ว่าเป็นคณะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ไม่มีการปิดกั้น อาจารย์ในคณะเป็นเสมือนโค้ช ที่คอยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ผลักดันและส่งเสริม รู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถด้านใดก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ และยิ่งเป็นคนชอบทำกิจกรรม พอมาเรียนคณะนี้จึงได้เหมือนค้นพบตัวเองอีกครั้ง รู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร และเราจะตอบแทนอะไรให้กับสังคมได้บ้าง

“ที่นี่ไม่มีครู เราเรียนรู้ร่วมกัน” กับแนวทางการเรียนและไลฟ์สไตล์ของเด็กนวัตกรรมสังคม

     “ตลอดระยะเวลาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ที่นี่ให้มากกว่าใบปริญญา สอนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกแบบมีเหตุและผล เข้าใจ และมองเห็นปัญหาสังคมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไข ไม่นิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกเรียนรู้มาด้วยรูปแบบที่อาจารย์ในคณะเปิดพื้นที่ทางความคิดอย่างเสรี รับฟังซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบครอบครัว เราเรียนเพื่อก้าวไปเป็นผู้นำทางสังคม เน้นทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้แก่สังคม”

เรียนและทำกิจกรรม ที่นี่สอนประสบการณ์

            อัญธิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำกิจกรรมสอนให้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่ดี ได้เจออาจารย์ และเพื่อนๆ ที่เข้าใจในตัวเรา และพร้อมผลักดันให้เราได้ไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ ถึงแม้วันนี้เรียนจบมาแล้ว ก็ยังสามารถขอคำปรึกษากับอาจารย์ได้เหมือนเดิม สิ่งสำคัญที่สุดคือ ขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องของการเป็นผู้ให้ และทุกครั้งที่มีใครถามว่า จบมาจากที่ไหน สามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า “มหาวิทยาลัยรังสิต”

     สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สิ่งสำคัญของการเลือกเรียนคือ เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบและสนใจทางด้านไหน แต่หากเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดวิเคราะห์ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้รอบด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และอยากใช้ความรู้ที่มีเพื่อพัฒนาประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ตอบโจทย์แน่นอน

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ