สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2562

27 Aug 2019

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่องานว่า Mon inspiration, c’est la France ภายในงานได้รับเกียรติ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 


สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ 1. การประกวด La France en defile ประเภทคู่ 2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 3. การแข่งขัน Savoir communiquer en français 4. การแข่งขันวาดภาพ 5. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส และ 6. การออกร้านหนังสือฝรั่งเศส บอร์ดนิทรรศการและเกมความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสอื่นๆ

 

 

 

 


นางสาวภัทรเกล้า ถนอมบุญ และ นางสาวภัทรกัญย์ ถนอมบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานครฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพื่อนๆ ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็เตรียมตัวมาดีมาก สำหรับหัวข้อในการแข่งขันครั้งนี้คือ Mon inspiration, c’est la France หรือแรงบันดาลใจจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพวกเราสามารถนำจุดเด่นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่น อาหาร วัฒนธรรม สถานที่ หรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง ถ่ายทอดลงไปในภาพวาดค่ะ ส่วนตัวเราทั้งสองคนรู้สึกเสียดาย เพราะอยู่ ม.6 แล้ว จึงเป็นปีสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วม แต่อยากให้กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปีนั้น จัดต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้มาเจอกัน แลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้ และให้ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้มีโอกาสเข้าถึงภาษาฝรั่งเศสได้มากขึ้นด้วยค่ะ”

 

 

 

นางสาวอาจารี เทียมเมฆา และ นายชวิน สันติวัชราณุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กล่าวว่า “เป็นรายการที่น่าสนใจ ได้เปิดประสบการณ์ที่มีเพื่อนจากหลายๆ โรงเรียนมาแข่งด้วยกัน ได้มีการเตรียมตัวมาบ้าง โดยการอ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบ และมีคุณครูช่วยติวให้ รอบแรกก็ยังทำได้ แต่คำถามในรอบถัดไปก็มีความลึกของเนื้อหามากขึ้น รู้สึกสนุกดี เหมือนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศฝรั่สเศสเพิ่มขึ้นด้วย”

 


อาจารย์พวงพยอม พงษ์ทอง อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานครฯ กล่าวว่า “พาเด็กนักเรียนมาร่วมการแข่งขันแทบจะทุกปีค่ะ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และยังได้พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในนอกสถานที่อีกด้วย ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของหัวข้อในทุกๆ ปี ทำให้ผู้ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมตัวมาให้สอดคล้องกัน จำนวนของผู้เข้าแข่งขันมากขึ้น รูปแบบในการแข่งขันก็น่าสนใจขึ้นทุกปีค่ะ”
สุดท้าย อาจารย์พวงพยอมได้ฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสว่า “ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ต้องการคนฉลาด แต่ต้องการคนที่มีวินัยและความขยันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความขยันและมีวินัยก็จะทำให้นักเรียนเก่ง และมีความมั่นใจมากชึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใดๆ ก็ตามค่ะ”


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ