นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาออนไลน์ “Find the Job to Be OK”

12 Oct 2021

     การจัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Find the Job to Be OK เคล็ด (ไม่) ลับกับการสมัครงานในยุคโควิด” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา PRC495 ประเด็นและจริยธรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณนวพร ปิยโชคสกุล Project Manager บริษัท ครีเอทีฟ ฟรีค จำกัด และ คุณวิมลภักดิ์ เก้ากิตติ์หิรัญกุล ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การทำ Resume และ Portfolio  ช่องทางและวิธีการสมัครงานในยุคโควิด การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ฯลฯ 

     พี่จ๋า นวพร ปิยโชคสกุล Project Manager บริษัท ครีเอทีฟ ฟรีค จำกัด ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Resume และ Portfolio ตั้งแต่การเลือกภาพถ่ายที่ความเหมาะสม การเลือกสี Mood & Tone ให้ไปในทิศทางเดียวกัน การเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา อีกทั้งยังแนะนำเว็บไซต์สำเร็จรูปในการจัดทำ Resume และ Portfolio ซึ่งมีด้วยกัน 2 เว็บไซต์ คือ Resume.in.th และ canva.com นอกจากนี้ พี่จ๋า ยังได้แนะนำให้ทุกคนพยายามค้นหาตัวเองจากการใช้ชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยและช่วงการฝึกงาน ซึ่งจะทำให้เจอแนวทางของตนเอง ตลอดจนแนวทางการสัมภาษณ์งานแบบออนไลน์ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การวางตัวให้เหมาะสม สุดท้ายพี่จ๋าก็ได้ฝากทุกคนว่า “อยากให้ทุกคนสู้ อย่าท้อ หาตัวเองให้เจอ ถ้ายังไม่เจอก็ต้องลองใหม่ไปเรื่อย ๆ พยายามมองโลกให้กว้าง อดและทนเท่านั้นที่จะทำให้เราไปต่อได้ไกล ต่อให้ครั้งแรกไม่ผ่านก็สู้ต่อไป และพยายาม Share and Keep Connections ไว้ เราจะสามารถไปอยู่ได้ทุกที่”

     พี่น้ำตาล วิมลภักดิ์ เก้ากิตติ์หิรัญกุล ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้แนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงาน เริ่มจากการค้นหาตัวตนของตัวเอง จากความชอบ พยายามใช้เวลากับตัวเองให้มาก ๆ โดยการหางานทำช่วงสถานการณ์โควิด ควรจะหางานทั้งออนไลน์ และ Walk in เข้าไปที่บริษัทที่ถูกใจเรามากที่สุด พี่น้ำตาลยังแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานว่า “ที่เตรียมตัวไปดี มีชัยไปกว่าครึ่ง คืออย่างแรกต้องรู้ข้อมูลขององค์กร และที่ควรรู้เบื้องต้นต่อมาคือ ภาพถ่ายที่เราส่ง ควรเห็นหน้าชัด การแต่งกายควรใช้เสื้อสีขาว กางเกงสแลกสีดำ หรือเดรสที่ดูเรียบง่ายแต่เสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง และรองเท้าคัทชูไม่เปิดส้น รวมไปถึงบุคลิกภาพที่ต้องสุภาพและนอบน้อมด้วย” สุดท้ายพี่น้ำตาลได้ฝากทิ้งท้ายกับทุกคนว่า “ยุคโควิดทำให้การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป แต่เชื่อว่าทุกคนมีความพยายามที่จะหางานทำในเวย์ที่ใช่สำหรับตัวเอง ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก คนที่กำลังจะหางานในยุคโควิดนี้ แต่หากยังอินกับเรื่องเรียนอยู่ และยังมีไฟอยู่ ก็เรียนต่อเลยได้นะ เรียนไปเลยทีเดียวค่อยมาหางานก็ได้”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ